BG | EN
ECTS Label
Получил сертификат качества с правом признания Европейского приложения к диплому - в 2009 году, ECTS LABEL – в 2010 году.

ISO 9001
Ресертифицирован по международным стандартам качества ISO 9001:2008 в 2010 году.
DS Label
Получил сертификат качества с правом признания Европейского приложения к диплому - в 2009 году, ECTS LABEL – в 2010 году.

HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Новости