Студенти

Учебен разпис

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми


   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)
   Психология и психопатология на развитието
   Приложна психология
   Психологично консултиране
   Администрация и право
   Европейска администрация и управление на проекти
   Управление на културния туризъм
   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - втори прием
   Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата
   Международна политика и сигурност - I курс
   Международна политика и сигурност - ІІ курс
   Лидерство в глобалната среда - І курс, редовно обучение
   Лидерство в глобалната среда - І курс, задочно обучение
   Управление на международни бизнес проекти
   Управление на международни бизнес проекти - ІІ курс, (редовно и задочно обучение)
   Финанси и счетоводство - I курс
   Финансов одит - I курс
   Данъчен и митнически контрол
   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
   Киберсигурност - втори курс
   Софтуерно инженерство и мениджмънт
   Софтуерно инженерство
   Софтуерно инженерство - ІІ курс
   WEB дизайн
   WEB дизайн - II курс
   Дигитален маркетинг и уеб дизайн
   Дигитален маркетинг и уеб дизайн 2 курс
   Строителни конструкции - I курс, поток Б
   Строителни конструкции - II курс
   Строителeн инженеринг - II курс
   Пътно строителство - II курс
   ВиК системи и съоръжения - II курс
   Противопожарна техника и автоматика - II курс
   Моден стайлинг
   Хореографска режисура и артмениджмънт
   Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
   Митническо разузнаване и разследване
   Съдебни криминалистически експертизи
   Съдебни криминалистически експертизи - II курс
   Съдебни психологически експертизи
   Съдебни икономически експертизи - II курс
   Съдебни пожаро-технически експертизи