Защита на данните
Студенти

Учебен разпис

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми


   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)
   Психология и психопатология на развитието
   Приложна психология
   Психологично консултиране
   Администрация и право
   Европейска администрация и управление на проекти
   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - втори прием
   Международна политика и сигурност - I курс
   Управление на международни бизнес проекти
   Управление на културния туризъм
   Финанси и счетоводство - I курс
   Финансов одит - I курс
   Данъчен и митнически контрол
   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг - втори прием
   Киберсигурност - втори курс
   Софтуерно инженерство и мениджмънт
   Софтуерно инженерство
   Софтуерно инженерство - ІІ курс
   WEB дизайн
   WEB дизайн - II курс
   Дигитален маркетинг и уеб дизайн
   Дигитален маркетинг и уеб дизайн 2 курс
   Наука за данните (Data science)
   Строителни конструкции - II курс, поток Б
   Строителни конструкции - II курс
   Строителeн инженеринг - I курс
   Строителeн инженеринг - I курс, поток Б
   Пътно строителство - II курс
   ВиК системи и съоръжения - II курс
   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения
   ARTS AND EVENT MANAGEMENT
   Моден стайлинг
   Хореографска режисура и артмениджмънт
   Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
   Митническо разузнаване и разследване
   Съдебни криминалистически експертизи
   Съдебни криминалистически експертизи - II курс
   Съдебни психологически експертизи
   Съдебни икономически експертизи - II курс
   Съдебни пожаро-технически експертизи