Студенти

Учебен разпис

Учебен разпис - редовно обучение
Учебен разпис - задочно обучение
Учебен разпис - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация

Очни занятия за летен семестър на учебната 2013/2014 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 5 курс

Архитектурен факултет, Факултет Международна икономика и администрация:

от 11.01.2014 г. до 26.01.2014 г.


Юридически факултет:

от 25.01.2014 г. до 16.02.2014 г.


Специалност "Право"

от 25.01.2014 г. до 21.02.2014 г


Изчистване на cache

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2013/2014
Зимен семестър
Дейност
Летен семестър
задочно обучение
редовно обучение
задочно обучение
редовно обучение
І курс
21.09.2013 - 06.10.2013

ІІ–VІ курс1
17.08.2013 - 22.09.2013
01.10.2013 - 12.01.2014
учебни занятия
11.01.2014 - 21.02.2014
04.03.2014 - 08.06.2014
в рамките на очните занятия
до 01.11.2013
плащане на семестриалната такса (при неспазване на определения срок се заплаща санкция в размер на 0,70 лв. за календарен ден)
в рамките на очните занятия
до 04.04.2014
септември – декември 2013
13.01.2014 - 14.02.2014
редовна изпитна сесия
март - май 2014
9.06.2014 - 04.07.2014
13.01.2014 - 23.02.2014
15.02.2014 - 23.02.2014
поправителна изпитна сесия
09.06.2014 - 13.07.2014
05.07.2014 - 13.07.2014
17.08.2014 - 12.09.2013
ликвидационна сесия
17.08.2014 - 12.09.2014

23.12.2013 - 05.01.2014
24.02.2014 - 03.03.2014

академична ваканция
14.07.2014 - 30.09.2014
НЕУЧЕБНИ ДНИ
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
18, 19, 20 и 21 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура