Студенти


ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ!

Кандидатствайте за участие в проект „Студентски практики“ онлайн в сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/sp/

Използвайте тази полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда! Местата са ограничени.


Прочети повече…

 


Учебно разписание

Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение
Учебно разписание - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация


Анкети

Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебната година – 02.10.2017 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 2 и 3 октомври 2017 г.
Учебни занятия – от 02.10.2017 г. до 14.01.2018 г.
Редовна изпитна сесия – от 15.01.2018 г. до 11.02.2018 г.
Поправителна изпитна сесия – от 12.02.2018 г. до 18.02.2018 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*:  23.12.2017 – 05.01.2018 г.
 
19.02.2018 – 23.02.2018 г.
                                       

 

                                       

                              

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 26.02.2018 г. до  03.06.2018 г.,
Редовна изпитна сесия – от 04.06. 2018 г. до 29.06.2018 г.,
Поправителна изпитна сесия – от 30.06.2018 г. до 08.07.2018 г.
Ликвидационна сесия – от 18.08.2018 г. до 16.09.2018 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*: 09.07.2018  – 28.09.2018 г.

 

*  - В периодите на академични ваканции да не се планират изпити, включително и държавни.

 

 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Очни занятия за студентите от първи курс – от 16.09.17 г. до 01.10.2017 г.
Очни занятия за студентите от 2-6 курс – от 19.08.17 г. до 24.09.2017 г.
Редовна  изпитна сесия – септември, октомври, ноември и декември 2017 г.
Поправителна сесия – от 15.01.2018 г. до 18.02.2018 г.

 

Академична ваканция*:  23.12.2017 – 05.01.2018 г.
 
19.02.2018 – 23.02.2018 г.

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
Очни занятия – от 13.01.2018 г. до 18.02.2018 година
Редовна изпитна сесия – март, април и май 2018 година
Поправителна изпитна сесия – от 04.06.2018 г. до 08.07.2018 г.
Ликвидационна сесия – от 18.08.2018 г. до 16.09.2018 г.

Академична ваканция*: 09.07.2018  – 17.08.2018 г.

 

 

         

Утвърденият график за подаване на информация от катедрите в сектор "Планиране", необходима за изготвянето на семестриален учебен разпис и изпитни сесии е неразделна част от заповедта, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
За студентите, включени в проекта "Обучение на две скорости" да се прилага индивидуален, гъвкав график на изпитни сесии, със съдействието на съответните преподаватели.

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
За ОКС «бакалавър»
Есенна сесия –  септември,октомври
Пролетна сесия –  януари, февруари, март
За ОКС «магистър»
Есенна сесия –  септември,октомври,ноември
Пролетна сесия –  февруари, март,април,май

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 майМеждународен ден на труда
6,7,8,9 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва

 

1. Очните занятия за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. за студентите задочна форма на обучение, от 2 до 6 курс да се организират, планират и проведат за специалностите от съответните факултети както следва:
от 19 август до 03 септември  2017 г.  всички специалности от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
от  02 септември до 17 септември  2017 г.  всички специалности от:
Юридически факултет
от  02 септември до 24 септември  2017 г.
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

За филиал Смолян
от 04 септември  до 19 септември  2017 г.  за специалностите от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
от 19 август до 03 септември  2017 г.  за специалностите от:
Юридически факултет

 

2. Очните занятия за летен семестър на учебната 2017/2018 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс да се организират, планират и проведат за специалностите от съответните факултети както следва:
от 13 януари до 28 януари 2018 г. всички специалности от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
от 27 януари до 11 февруари 2018 г. всички специалности от
Юридически факултет

от 27 януари до 18 февруари 2018 г.
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)
За филиал Смолян

 

 


от 29 януари  до 18 февруари  2018 г.  за специалностите от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
от 13 януари до 28 януари  2018 г.  за специалностите от:
Юридически факултет

 


Изчистване на cache