Студенти


Информационен ден за представяне на възможностите за участие в студентска мобилност по програма "Еразъм+" – 21 април 2016 г. (четвъртък), 12:30 ч., зала УСК-2


Учебно разписание

Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение
Учебно разписание - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебната година – 01.10.2015 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2015 г.
Учебни занятия – от 01.10.2015 г. до 10.01.2016 г.
Редовна изпитна сесия – от 11.01.2016 г. до 13.02.2015 г.
Поправителна изпитна сесия – от 14.02.2016 г. до 21.02.2016 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*:  21.12.2015 – 03.01.2016 г.
 22.02.2016 – 2
8.02.2016 г.
                                         
                               

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 29.02.2016 г. до  05.06.2016 г.,
Редовна изпитна сесия – от 06.06. 2016 г. до 01.07.2016 г.,
Поправителна изпитна сесия – от 02.07.2016 г. до 10.07.2016 г.
Ликвидационна сесия – от 13.08.2016 г. до 11.09.2016 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*: 11.07.2016  – 25.09.2016 г.

*  - В периодите на академични ваканции да не се планират изпити, включително и държавни.

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Очни занятия за студентите от първи курс – от 19.09.15 г. до 4.10.2015 г.
Очни занятия за студентите от 2-6 курс – от 15.08.15 г. до 20.09.2015 г.
Редовна  изпитна сесия – септември, октомври, ноември и декември 2015 г.
Поправителна сесия – от 11.01.2016 г. до 21.02.2016 г., (по време на редовна и поправителна сесия, зимен семестър на студентите редовно обучение).

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
Очни занятия – от 9.01.2016 г. до 21.02.2016 година
Редовна изпитна сесия – март, април и май 2016 година
Поправителна изпитна сесия – от 06.06.2016 г. до 10.07.2016 г., (по време на редовна и поправителна сесия, летен семестър на студентите редовно обучение).
Ликвидационна сесия – от 13.08.2016 г. до 11.09.2016 г.

 

          Утвърденият график за подаване на информация от катедрите в сектор "Планиране", необходима за изготвянето на семестриален Учебно разписание и изпитни сесии е неразделна част от заповедта, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
За студентите, включени в проекта "Обучение на две скорости" да се прилага индивидуален, гъвкав график на изпитни сесии, със съдействието на съответните преподаватели.

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
Пролетна сесия –  март, април, май (Изключение – само за спец. Право)
Есенна сесия –  октомври, ноември, декември (Изключение – само за спец. Право)

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 майМеждународен ден на труда
29, 30, 1 и 2 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва

 

 

 

Очни занятия за зимен семестър за студентите задочна форма на обучение, от 2 до 6 курс:

от 15 август до 31 август  2015 г.  всички специалности от:
Факултет МИА,  Архитектурен факултет
за филиал Смолян – в периода от 29 август до 13 септември
от  29 август до 13 септември  2015 г.  всички специалности от:
Юридически факултет
за филиал Смолян – в периода от 15 август до 31 август
от 29 август  до 20 септември  2015 г.  
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

 

Очни занятия за летен семестър за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс:

от 9 януари до 31 януари 2016 г. всички специалности от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
за филиал Смолян – в периода от 30 януари до 14 февруари 2016 г.
от 30 януари до 14 февруари 2016 г. всички специалности от:
Юридически факултет
за филиал Смолян – в периода от 9 януари до 31 януари 2016 г.
от 30 януари до 21 февруари 2016 г.
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

 

 


Изчистване на cache

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ


Зимен семестър

 

Летен семестър

задочно обучение

редовно обучение

задочно обучение *

редовно обучение

І курс
19.09.–04.10. 2015 г.

ІІ–VІ курс
15.08.–20.09. 2015 г.

01.10.2015 г.– 10.01.2016 г.

 

 

учебни занятия

І–V курс
09.01.–21.02.
2016 г.

29.02.–05.06.
2016 г.

в рамките на очните занятия

до 31.10.2015 г.

плащане на семестриалната такса (при неспазване на срока се заплаща санкция от 0,70 лв. за календарен ден)

в рамките на очните занятия

до 04.04.2016 г.

септември – декември 2015 г.

11.01.–
13.02.2016 г.

 

редовна изпитна сесия

март–май
2016 г.

06.06.–01.07. 2015 г.

11.01.–21.02.
2016 г.

14–21.02.
2016 г.

поправителна сесия

06.06.–10.07.
2016 г.

02–10.07.
2016 г.

13.08.–11.09.2016 г.

ликвидационна сесия

13.08.–11.09.2016 г.

21.12.2015 г.–03.01.2016 г.
22.02.–28.02.2016 г.

академична ваканция

11.07.–25.09.2016 г.

НЕУЧЕБНИ ДНИ
6 септември – Ден на Съединението на България
22 септември – Ден на Независимостта на България
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Бъдни вечер, Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Ден на Освобождението на България от османско иго
1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
29, 30 Април, 01 и 02 май – Възкресение Христово
6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост