Студенти

Учебен разпис

Учебен разпис - редовно обучение
Учебен разпис - задочно обучение
Учебен разпис - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация

Очни занятия за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. за студентите задочна форма на обучение, от 2 до 6 курс

Юридически факултет:

от 16.08.2014 г. до 31.08.2014 г.


Специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум):

от 16.08.2014 г. до 07.09.2014 г.


Архитектурен факултет, Факултет Международна икономика и администрация:

от 31.08.2014 г. до 15.09.2014 г.
Очни занятия за летен семестър на учебната 2014/2015 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс

Юридически факултет:

от 10.01.2015 г. до 01.02.2015 г.


Специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум):

от 10.01.2015 г. до 08.02.2015 г.


Архитектурен факултет, Факултет Международна икономика и администрация:

от 31.01.2015 г. до 22.02.2014 г.
ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2014/2015

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

Очни занятия за студентите от първи курс - от 20.09.2014 г. до 05.10.2014 г.

Очни занятия за студентите от 2-6 курс - от 16.08.2014 г. до 21.09.2014 г.

Редовна изпитна сесия - септември, октомври, ноември и декември 2014 г.

Поправителна изпитна сесия - от 12.01.2015 г. до 22.02.2015 г. (по време на редовна и поправителна сесия, зимен семестър на студентите редовно обучение)ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

Очни занятия - от 10.01.2015 г. до 22.02.2015 г.

Редовна изпитна сесия - март, април и май 2015 г.

Поправителна изпитна сесия - от 08.06.2015 г. до 12.07.2015 г. (по време на редовна и поправителна сесия, зимен семестър на студентите редовно обучение)

Ликвидационна сесия - от 16.08.2015 г. до 13.09.2015 г.ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

Начало на учебната година - 29.09.2014 г.

Въвеждащи данни за студентите от първи курс - 29 и 30 септември 2014 г.

Учебни занятия - от 29.09.2014 г. до 11.01.2015 г.

Редовна изпитна сесия - от 12.01.2015 г. до 13.02.2015 г.

Поправителна изпитна сесия - от 14.02.2015 г. до 22.02.2015 г.


Академична ваканция:

  • 22.12.2014 г. - 04.01.2015 г.
  • 23.02.2015 г. - 03.03.2015 г.


ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

Учебни занятия - от 04.03.2015 г. до 07.06.2015 г.

Редовна изпитна сесия - от 08.06.2015 г. до 03.07.2015 г.

Поправителна изпитна сесия - от 04.07.2015 г. до 12.07.2015 г.

Ликвидационна сесия - 16.08.2015 г. до 13.09.2015 г.

Академична ваканция: 13.07.2015 г. - 30.09.2015 г.СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

Пролетна сесия: февруари, март, април и май

Есенна сесия: септември, октомври, ноември, декември


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

6 септември - Ден на съединението

22 септември - Ден на независимостта

1 ноември - Ден на народните будители

8,9 декември - Студентски празник

24,25 и 26 декември - Рождество Христово

1 януари - Нова година

3 март - Национален празник на България

1 май - Международен ден на труда

10,11,12 и 13 април - Възкресение Христово

6 май - Ден на храбростта на българската армия

24 и 25 май - Ден на българската просвета, славянската писменост и култура


Очни занятия за летен семестър на учебната 2013/2014 г. за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 5 курс

Архитектурен факултет, Факултет Международна икономика и администрация:

от 11.01.2014 г. до 26.01.2014 г.


Юридически факултет:

от 25.01.2014 г. до 16.02.2014 г.


Специалност "Право"

от 25.01.2014 г. до 21.02.2014 г


Изчистване на cache

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2013/2014
Зимен семестър
Дейност
Летен семестър
задочно обучение
редовно обучение
задочно обучение
редовно обучение
І курс
21.09.2013 - 06.10.2013

ІІ–VІ курс1
17.08.2013 - 22.09.2013
01.10.2013 - 12.01.2014
учебни занятия
11.01.2014 - 21.02.2014
04.03.2014 - 08.06.2014
в рамките на очните занятия
до 04.04.2014
плащане на семестриалната такса (при неспазване на определения срок се заплаща санкция в размер на 0,70 лв. за календарен ден)
в рамките на очните занятия
до 04.04.2014
септември – декември 2013
13.01.2014 - 14.02.2014
редовна изпитна сесия
март - май 2014
9.06.2014 - 04.07.2014
13.01.2014 - 23.02.2014
15.02.2014 - 23.02.2014
поправителна изпитна сесия
09.06.2014 - 13.07.2014
05.07.2014 - 13.07.2014
17.08.2014 - 12.09.2013
ликвидационна сесия
17.08.2014 - 12.09.2014

23.12.2013 - 05.01.2014
24.02.2014 - 03.03.2014

академична ваканция
14.07.2014 - 30.09.2014
НЕУЧЕБНИ ДНИ
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
18, 19, 20 и 21 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура