Студенти

Учебен разпис

Учебен разпис - редовно обучение
Учебен разпис - задочно обучение
Учебен разпис - магистърски програми

Майсторски класове - регистрация

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебната година – 01.10.2015 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2015 г.
Учебни занятия – от 01.10.2015 г. до 10.01.2016 г.
Редовна изпитна сесия – от 11.01.2016 г. до 13.02.2015 г.
Поправителна изпитна сесия – от 14.02.2016 г. до 21.02.2016 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*:  21.12.2015 – 03.01.2016 г.
 22.02.2016 – 2
8.02.2016 г.
                                         
                               

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 29.02.2016 г. до  05.06.2016 г.,
Редовна изпитна сесия – от 06.06. 2016 г. до 01.07.2016 г.,
Поправителна изпитна сесия – от 02.07.2016 г. до 10.07.2016 г.
Ликвидационна сесия – от 13.08.2016 г. до 11.09.2016 г.

Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.

Академична ваканция*: 11.07.2016  – 25.09.2016 г.

*  - В периодите на академични ваканции да не се планират изпити, включително и държавни.

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Очни занятия за студентите от първи курс – от 19.09.15 г. до 4.10.2015 г.
Очни занятия за студентите от 2-6 курс – от 15.08.15 г. до 20.09.2015 г.
Редовна  изпитна сесия – септември, октомври, ноември и декември 2015 г.
Поправителна сесия – от 11.01.2016 г. до 21.02.2016 г., (по време на редовна и поправителна сесия, зимен семестър на студентите редовно обучение).

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР:
Очни занятия – от 9.01.2016 г. до 21.02.2016 година
Редовна изпитна сесия – март, април и май 2016 година
Поправителна изпитна сесия – от 06.06.2016 г. до 10.07.2016 г., (по време на редовна и поправителна сесия, летен семестър на студентите редовно обучение).
Ликвидационна сесия – от 13.08.2016 г. до 11.09.2016 г.

 

          Утвърденият график за подаване на информация от катедрите в сектор "Планиране", необходима за изготвянето на семестриален учебен разпис и изпитни сесии е неразделна част от заповедта, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000.
За студентите, включени в проекта "Обучение на две скорости" да се прилага индивидуален, гъвкав график на изпитни сесии, със съдействието на съответните преподаватели.

 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
Пролетна сесия –  март, април, май (Изключение – само за спец. Право)
Есенна сесия –  октомври, ноември, декември (Изключение – само за спец. Право)

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 майМеждународен ден на труда
29, 30, 1 и 2 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва

 

 

 

Очни занятия за зимен семестър за студентите задочна форма на обучение, от 2 до 6 курс:

от 15 август до 31 август  2015 г.  всички специалности от:
Факултет МИА,  Архитектурен факултет
за филиал Смолян – в периода от 29 август до 13 септември
от  29 август до 13 септември  2015 г.  всички специалности от:
Юридически факултет
за филиал Смолян – в периода от 15 август до 31 август
от 29 август  до 20 септември  2015 г.  
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

 

Очни занятия за летен семестър за студентите задочна форма на обучение, от 1 до 6 курс:

от 9 януари до 31 януари 2016 г. всички специалности от:
Факултет МИА, Архитектурен факултет
за филиал Смолян – в периода от 30 януари до 14 февруари 2016 г.
от 30 януари до 14 февруари 2016 г. всички специалности от:
Юридически факултет
за филиал Смолян – в периода от 9 януари до 31 януари 2016 г.
от 30 януари до 21 февруари 2016 г.
специалност "Право" (държавно регулирана специалност с по-голям хорариум)

 

 


Изчистване на cache

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2013/2014
Зимен семестър
Дейност
Летен семестър
задочно обучение
редовно обучение
задочно обучение
редовно обучение
І курс
21.09.2013 - 06.10.2013

ІІ–VІ курс1
17.08.2013 - 22.09.2013
01.10.2013 - 12.01.2014
учебни занятия
11.01.2014 - 21.02.2014
04.03.2014 - 08.06.2014
в рамките на очните занятия
до 04.04.2014
плащане на семестриалната такса (при неспазване на определения срок се заплаща санкция в размер на 0,70 лв. за календарен ден)
в рамките на очните занятия
до 04.04.2014
септември – декември 2013
13.01.2014 - 14.02.2014
редовна изпитна сесия
март - май 2014
9.06.2014 - 04.07.2014
13.01.2014 - 23.02.2014
15.02.2014 - 23.02.2014
поправителна изпитна сесия
09.06.2014 - 13.07.2014
05.07.2014 - 13.07.2014
17.08.2014 - 12.09.2013
ликвидационна сесия
17.08.2014 - 12.09.2014

23.12.2013 - 05.01.2014
24.02.2014 - 03.03.2014

академична ваканция
14.07.2014 - 30.09.2014
НЕУЧЕБНИ ДНИ
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
18, 19, 20 и 21 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура