За ВСУ "Черноризец Храбър"

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КУРС

 


Данни за курсиста:

 

Име
Презиме
Фамилия
Възраст
Телефон на курсиста
Телефон на родител (за ученици)
E-mail
Курс
Предпочитано време на обучение


Предходно обучение по английски език:


Моля посочете кога сте изучавали английски език и ниво на владеене.

 

 Удобна дата за входящ тест:  дата  месец година (по формата по-долу)