За ВСУ "Черноризец Храбър"

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ „ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ“ на ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ –
ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА КЕЙМБРИДЖ

 

Изберете своя курс за подготовка по английски език

 

Курсове за подготовка за международните сертификати по английски език:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • Business English Certificate (BEC)
 • International Legal English Certificate (ILEC)
 • IELTS

 

 

Начало на курсовете:   

 


Description: http://www.manchester-english.com/images/fce-logo.jpg?560            
04.07. 2015г. Курсовете са насочени към изпитните сесии през декември 2015г.


19.09.2015г. - Курсовете са насочени към изпитните сесии през март, април, май 2016г.


 03.10.2015г. - Курсовете са насочени към изпитните дати през месец юни, юли, август 2016г.


Продължителност: 105 часа (100 присъствени уч. ч. и 5 уч. ч. пробен изпит)

 

   Description: http://www.eazycity.com/media/gallery/image/i/e/ielts_5.jpg

 

04.07. 2015г. Курсовете са насочени към изпитните сесии през декември 2015г.


19.09.2015г. - Курсовете са насочени към изпитните сесии през март, април, май 2016г.


 03.10.2015г. - Курсовете са насочени към изпитните дати през месец юни, юли, август 2016г.


Продължителност: 105 часа (100 присъствени уч. ч. и 5 уч. ч. пробен изпит)

 

График на курсовете:

 • 2 пъти седмично, в делнични дни, от 18:00 – 20:30 (3 уч. ч.)
 • 2 пъти седмично (събота и неделя), от 9:30 – 13:30 (5 уч. ч.)

 

Място на провеждане на курсовете: eзикови кабинети във ВСУ „Черноризец Храбър“

 

Цена: 650 лв. + 65 лв.(учебник и работна тетрадка). Таксата за курса може да се внесе на 2 вноски.  При записване в следващ курс, курсистите ползват 10% отстъпка.

 

Банкова сметка:

"Алианц Банк България" АД

банкова сметка в лева IBAN: BG76 ВUIN 7006 1025036424

основание за плащане – курс, ДЧО


Електронен формуляр за записване в курс.

 

Брой курсисти: минимален брой курсисти – 6

 

ЗА НАС:

 • Департамент „Чуждоезиково обучение“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ е център за подготовка за изпитите на Cambridge English Language Assessment.
 • Департаментът разполага с висококвалифицирани преподаватели, оторизирани изпитващи на Университета Кеймбридж.
 • Департаментът предлага отлични условия за подготовка за изпитите на Cambridge English – FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, KET, PET.
 • Сертификатите FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC се признават за приемен изпит по английски език във ВСУ„Черноризец Храбър“.

 

Курсистите:

 • Повишават и затвърждават своите знания по английски език.
 • Работят по всеки компонент на изпитния формат. Усвояват стратегии за справяне с всеки елемент на изпита.
 • Усвояват умения за правилно разпределение на изпитното време.
 • Усвояват полезен набор от думи и изрази, които да използват на изпита.
 • Запознават се с критериите, по които ще бъдат оценявани.
 • Поддържат постоянна обратна връзка с преподавателя, който ги информира за работата им по критериите за оценка.
 • Проверяват знанията си и готовността си да положат изпита на включените в курса пробни изпити.

 

Цената на курса включва:

 

1. Входящ тест – Записването в курса става след направен входящ тест за определяне на нивото на владеене на английски език и устно събеседване с преподавател. Целта на консултацията е да ви помогнем да вземете най-доброто решение относно Вашето обучение. Входящият тест не е необходим за кандидати, които могат да представят някой от изброените по-долу сертификати:

 • сертификат на университета Кеймбридж за успешно издържан изпит на предходно ниво;
 • валиден IELTS сертификат с резултат не по нисък от Band 6;
 • валиден TOEFL сертификат.

 

Устното събеседване е задължително. Тестът и събеседването се провеждат след предварително записан час, във ВСУ, к-т А343. Телефони за контакти:
0895 604773 – Надежда Георгиева
052 359 593 – Благомира Табакова

 

2. Учебни материали – Курсовете се провеждат по съвременни британски системи на издателство Macmillan, съобразени с последните промени в изпитния формат, които са в сила от януари 2015 г.

 

Учебни системи:

FCE – Ready for First

CAE – Ready for Advanced

CPE – New Proficiency Passkey

IELTS – Ready for IELTS

 

3. Текущ контрол върху успеваемостта – Степента на усвояване на материала и индивидуалният напредък на курсистите се проследяват по време на курса чрез:

 • текущи тестове, с включени части от всички компоненти на изпита;
 • писмени задания за самостоятелна работа по определена тема, съобразени с типа задачи от компонента writing;
 • междинен пробен изпит, извън рамките на курса;
 • финален пробен изпит, в рамките на курса, в последното занятие.

 

4. Пробен изпит – В курса са включени два пробни изпита, провеждани в реални изпитни условия, по всички правила на Университета Кеймбридж. Оценяването е по реалните изпитни критерии. Пробните изпити ви дават възможност да:

 • проверите готовността си да се справите успешно с избрания от вас изпит;
 • проверите степента, в която сте усвоили учебния материал;
 • тренирате умението си да се справяте със задачите в рамките на времевото ограничение;
 • преодолеете притеснението от явяването на изпит.

 

5. Сертификат – След успешно положен финален изпит, с който завършва курса, получавате университетски сертификат, че сте преминали курс за подготовка. Сертификатът съдържа информация за нивото на курса според Европейската езикова рамка и постигнатите резултати.

 

6. Регистрация за изпит – За да ползвате преференциални цени за изпитите, трябва да бъдете регистрирани служебно чрез акаунта на ВСУ.

 

За регистрацията е необходимо да:

 • представите документ за самоличност (лична карта);
 • попълните регистрационен формуляр;
 • представите документ за платена такса в к-т А343 във ВСУ.

 

Изпитната такса зависи от вида на изпита – вариант на хартия (PB) или компютърен вариант(CB).

Дати за изпити на Cambridge English Language Assessment – компютърен и хартиен вариант на изпитите.


Изпитни дати за 2015 г.                                                       Изпитни дати за 2016 г.