Защита на данните
Преподаватели

Приключили процедури за професор


 
доц. д-р Иванчо Георгиев Богоев
Дата на публикуване: 27.10.2015 г.


    Резюме
    Справка
    Рецензия:проф. д-р Валери Христов Христов
    Рецензия:проф. д.т.н. Асен Недев Атанасов
    Рецензия:проф. д.т.н. Иван Славейков Антонов
    Становище:проф. д.н. Кирил Николов Колев
    Становище:доц. д-р Иван Тодоров Тодоров
    Становище:доц. д-р Анелия Тодорова Ненова
    Становище:доц.д-р Евгени Младенов Гавраилов


Дата на защита: 13.11.2015 г.



доц. д-р Галина Николова Шамонина
Дата на публикуване: 27.05.2014 г.


доц. д-р Здравко Димитров Славов - 13.02.2013 г.


доц. д-р Людмила Симеонова Стоянова - 31.01.2013 г.


доц. д-р Валери Христов Христов - 06.02.2013 г.


доц. д-р Константин Божилов Кукушев - 8.01.2013 г.


проф. на ВСУ д-р. инж. Теодора Иванова Бакърджиева - 28.06.2012 г.


проф. на ВСУ д-р. инж. Никола Рашков Лютов - 28.06.2012 г.


доц. д-р. Валери Стоянов - 15.11.2011 г.


проф. на ВСУ, д-р. инж. Стефан Недялков Терзиев - - 22.08.2011 г.


доц. д-р. Емил Панушев - 03.06.2011 г.


доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова - 19.07.2011 г.


доц. д-р Петър Христов - 20.05.2011 г.