За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет участва в традиционното шествие по случай 24 май

Представители на академичното ръководство, преподаватели, студенти и служители на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", взеха участие в  празничното шествие, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май.

Варненци и гостите на града имаха уникалната възможност да видят представителите на университетската общност в техния автентичен академичен вид - с тоги и униформи, с прилежащите за всеки университет академични атрибути и знаци.

Университетът бе представен пред варненската общественост като най-големият частен университет в България, акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки.

По време на преминаването на представителния блок на университета пред двете трибуни, варненци и гостите на града споделиха гордостта на Варненския свободен университет от повторното му удостояване с престижните знаци на Европейската комисия DS Label – доказващ престижа на издаваните от университета дипломи и ECTS Label – гарант за високото качество на прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити. Споменати бяха значимите постижения на академичния състав в областта на научните изследвания и полученото от висшето училище лого за човешки ресурси.

В следващите редове ще ви припомним само част от успехите на нашето академично семейство, повод за гордост и висока оценка за отговорната работа на над 200 хабилитирани преподаватели:

Палитрата от Майсторски класове водени всяка година от водещи световни учени от Япония, Съединените щати, Израел, Италия, Германия, Русия станаха една от визитните картички на Варненския свободен университет.  

Над 90 студенти участват ежегодно в студентски мобилности по програма „Еразъм“ в престижни университети в Германия, Италия, Франция, Белгия, Великобритания…

Над 40 са европейските проекти, по които Варненският свободен университет работи в различни направления, основните сред които са интернационализацията и трансфера на иновации.

Студентските екипи на университета са носители на множество престижни награди. Сред последните високи постижения на преподавателите и студентите на Варненския свободен университет са:

Колективна награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование – в област  „Обществените науки“ - за разработването и реализирането на първия в България Алианс „Международна икономика, бизнес и политика“ е присъдена на проф.д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ“Черноризец Храбър“ и началника на ВВМУ - ръководители на проектния екип.

Награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област „Техническите науки“ е присъдена на проф. д-р арх. Любен Сиврев – преподавател във Варненския свободен университет.

Директорът и художествен ръководител на Академичния танцов театър "Черноризец Храбър" проф. Петър Ангелов е удостоен с наградата „Носител на просвета“ на Националното представителство на студентските съвети в България.

Първа награда в националния финал на международния конкурс "ИЗОВЕР МУЛТИ-КОМФОРТНА КЪЩА" на студентски екип на Архитектурния факултет.

Второ място в Националното и междууниверситетското състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право на студентски екип на Юридическия факултет.

Студенти от магистърски програми на Варненския свободен университет работят за кандидатурата на Варна за културна столица на Европа през 2019 г.

Възпитаник на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от специалност „Мода и мениджмънт в модата”, представи своя колекция на модния подиум в Париж.

Представителният отбор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ зае II-ро място в крайното класиране на националните студентски зимни игри.

Варненският свободен университет е място за хора със свободен дух и волни амбиции. Тук най-смелите идеи на студентите се подкрепят и реализират.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия