За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет с две награди „Варна“

Проектният екип с ръководители проф. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър“ и капитан I ранг проф. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе удостоен с колективна награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование в областта на обществените науки за разработването и реализирането на първия в България Алианс „Международна икономика, бизнес и политика“.

Тази новаторска форма на академично сътрудничество насърчава обмена на идеи в подкрепа на най-добрите практики в академичното управление и лидерство и осигурява форум за стратегически дискусии за образователната политика и практика.

Индивидуална награда в областта на техническите науки получи проф. Любен Сиврев – преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, за постижения му в научната и преподавателска дейност и като автор на поредица от монографии в областта на общественото обслужване в промишлените предприятия и територии.

Наградите бяха връчени от председателя на общинския съвет във Варна Иван Луков на тържествена церемония в зала „Пленарна” на общината.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия