За ВСУ "Черноризец Храбър"

Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова бе отличена с престижната награда „Варна“

В навечерието на 24 май президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова – ръководител на екипа, разработил Дигиталната образователна платформа Smart Future, получи най-високото отличие в града – награда „Варна“, за принос в областта на обществените науки.

 

 

Наградите бяха връчени на тържествена церемония  на 19 май в зала „Пленарна“ на община Варна.

 

В юбилейната за Варненския свободен университет година, в която с поредица от събития се отбелязва 25-годишнината от неговото създаване, екипът, ръководен от проф. Недялкова реализира един от най-значимите университетски проекти, който бележи началото на качествено нов образователен модел  – иновативната образователна платформа Smart Future (Интелигентно бъдеще).

 

Платформата е възможност за студентите да се потопят в океана на знанията, научните достижения и информацията, да се срещнат с водещи учени от цял свят, да се докоснат до безценния опит на успешни предприемачи и международни експерти във всички области на бъдещата им реализация. Нейната цел е на прага на четвъртата индустриална революция да даде на студентите нови знания и умения за нови работни места.

 

 

Президентът на Варненския свободен университет благодари на екипа, работил по платформата и отбеляза, че тя е част от бъдещето на Варна като град, заложил на младите хора и интелигентното развитие.

 

 

Другите носителите на награда „Варна" в сферата на науката и висшето образование са: доц. д-р Силва Андонова – Атанасова, д.м.н., Екипът на Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Света Марина" – Варна с ръководител доц. д-р Елица Енчева - Мицова, д.м., доц. д-р Райна Христова, Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Недко Димитров, проф. д-р Стефан Вачков, проф. дтн. инж. мат. Крум Герасимов и Научен колектив с ръководител доц. д-р Димитър Димитракиев.

 

Присъдени бяха още: Голямата награда „Варна" и девет награди „Варна" на дейци на културата и творчески формации, както и девет награди „Варна" в системата на предучилищното и училищно образование.

 by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия