Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” посетиха основните европейски институции в Брюксел и изслушаха специално подготвени за тях лекции, свързани с евро финансирането за България и с технологиите на разработване на проекти

За единадесета поредна година, в продължение на една седмица, студенти от магистърските програми “Управление на международни бизнес проекти”, „Европейска администрация” и „Управление на европейски проекти” във Варненския свободен университет се запознаха с работата на Европейските институции. В периода 02.11.2014-10.11.2014 г. студентите участваха в специално подготвен за тях обучителен курс в най-новата сграда на Европейската комисия Генерална дирекция „Комуникации” и департамент „Кариери в ЕС“. Голям интерес предизвика презентацията на г-н Колин Уолкър от Главна дирекция „Регионална политика“ за финансовите инструменти в кохезионната политика на България в програмния период 2014-2020г. Г-н Том Бо Клаусен, директор „Европейски политики“ в Главна дирекция „Комуникационни мрежи и технологии“ представи грантовите схеми в областта на информационните технологии.

Студентската група се запозна и с работата на Европейския парламент и участва в дискусия за българското присъствие в Европарламента. Стажантите изслушаха лекции за възможностите пред България за привличане на средства по структурните фондове и взеха участие в дискусия за работата на Съвета на Европейския съюз за бъдещите промени в управлението на съюза. Специални лекции бяха представени на българската стажантска група и в Комитета на регионите и в Постоянното представителство на България. Те получиха сертификати за проведеното обучение, които бяха връчени от българския евродепутат Георги Пирински.

Варненският свободен университет е единственият в България, който в продължение на единадесет години организира стаж в Брюксел за специалисти с професионални интереси в управлението на проекти.

Ето какво споделят те:

 

Това пътуване е поредната вълнуваща възможност, която университетът ни предлага, за да израснем като компетентни професионалисти.

 

Участията в пленарната сесия и проведената дискусия в Европейския парламент по теми свързани с управлението на Европейския съюз, както и специално подготвените за нас лекции допринесоха за обогатяване на знанията ни и бяха знак на специално внимание и респект към нас и към нашия университет.

 

Това невероятно професионално преживяване беше допълнено и с разходка из забележителностите на Брюксел, всичко това ни накара да се чувстваме като истински граждани на Европа.

 

Обръщаме се с искрена благодарност към Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н Анна Недялкова за шанса, който ни бе даден и за нейната подкрепа да бъдем част от процеса на управление на Европа.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия