Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира семинар на тема „Фолксваген в практиката”

Екип от Фолксваген застрахователно дружество, Австрия започна работа със студенти на Варненския свободен университет. Семинарът протича при засилен интерес, а участващите в него 20 студенти от Факултет „Международна икономика и администрация“ са подбрани след специална селекция.

В първия ден на семинара, който ще продължи до 16-ти април, лекторите представиха концерна Фолксваген и групата за финансови услуги, както и корпоративната философията за планиране.

Фолксваген застрахователно дружество, Австрия член на Volkswagen grouр, една от най-големите автомобилни компании в света, е партньор в обучението на учебно-тренировъчните фирми във Варненския свободен университет.

Специално за работа със студентите във Варна пристигна Томас Швайхофер - член на Управителния съвет на австрийското застрахователно дружество. В рамките на обучението студентите ще се запознаят с успешните бизнес практики в един от най-големите концерни в света и ще работят върху реални казуси.

Интерактивният модел на обучението е един от примерите за успешното партньорство на Варненския свободен университет с бизнеса.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия