Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Представители на ВСУ “Черноризец Храбър“ участваха в кръгла маса по проблемите на профилираните училища по изкуствата

Национална кръгла маса на тема „Ролята и ефективността на профилираните училища по изкуствата за създаване на кадри и формиране на културна среда в страната” се проведе на на 17 април в НГХНИ „Константин Преславски”. Форумът се провежда в рамките на Пролетния салон на изкуствата, чийто домакин е националната гимназията за хуманитарни науки и изкуства във Варна. В него участваха представители на профилирани училища по изкуствата от Варна и Добрич, преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Търновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив.

Коментирани бяха проблеми на профилираните училища по изкуствата, както и проекта на новия закон за предучилищното и училищното образование.

„Не може един млад човек, който държи в ръцете си цигулка, който пее, който танцува, който се качва на сцената и произвежда художествена култура, не може този човек, да остане неук, хулиган и т.н. Той освен, че възпитава себе си, възпитава и околните.”, с тези думи на големия български хоров диригент Георги Робев се обърна към участниците в кръглата маса  проф. Петър Ангелов – ръководител на катедра „Изкуства“ на Варненския свободен университет.

Проф. Ангелов изтъкна факта, че сред приоритетите на Европейския съюз е именно образованието в областта на изкуствата и стимулирането на талантите на младите хора. Той посочи, че бъдещето е на художествено образованите хора, а това става чрез образование в областта на изкуствата. „България има добра професионална художествена култура, но няма добра обща такава, има недостиг на възпитание“, сподели още проф. Ангелов. Според него страната ни има нужда от профилирано обучение в областта на изкуствата, защото професионалното изкуство има нужда от кадри. Студентите завършили в областта на изкуството се реализират добре, дори днес практиката показва, че повечето от тях се реализират още незавършили висшето си образование, защото липсват кадри.

Концертът, който организира Варненският свободен университет по повод 3-ти март тази година, с участието именно на такива паралелки с профилирано обучение по хореография, показа, че имаме нужда от това образование, защото залата избухна на финала, децата показаха много високо изкуство, посочи още проф. Ангелов.

Участниците в кръглата маса се обединиха около мнението, че профилираното обучение в областта на изкуствата трябва да бъде съхранено и развито. Мненията на участниците в дискусията ще бъдат обобщени в специален документ, който ще бъде изпратен до българските институции – Министерски съвет, Министерствата на образованието и културата и президента. Документът ще бъде подписан от всички образователни институции у нас, които провеждат обучение в областта на изкуствата.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия