За ВСУ "Черноризец Храбър"

Образованието е едно от най-важните направления на сътрудничеството между България и Азербайджан

Образованието е едно от най-важните направления на сътрудничеството между България и Азербайджан, сподели посланикът на каспийската държава по време на срещата си с президента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова и представителите на академичното ръководство.

 В процес на разработване е споразумение между  министерствата на образованието на България и  Азербайджан, което ще регулира на държавно ниво  обменът на студенти. Това е много важен документ,  но наред с това ние отдаваме много голямо значение  на развитието на непосредствени отношения между  университети от двете страни, посочи още посланик  Каримов. Той благодари за топлия, приятелски прием  и приветствието на родния му език.

 

Н. Пр. Емил Каримов сподели високата си оценка за Варненския свободен университет и пое ангажимент да посредничи при осъществяване на контакти между ВСУ „Черноризец Храбър“ и университети от Азербайджан.

По време на визитата му бяха обсъдени теми, свързани с възможностите, които Варненският свободен университет предлага за обучение на чуждестранни студенти, както и различни форми за междууниверситетско сътрудничество. Беше представен проектът „Лятно училище“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, възможностите за академичен обмен и сътрудничество с Азербайджан като страна партньор в рамките на програмите „Еразъм +“ и „Хоризонт 2020“. По-рано днес гостът се запозна и с учебната база на университета и посети руския център.

В края на визитата си Н.Пр. посланик Каримов още веднъж благодари за топлия прием и отправи покана към президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова и академичното ръководство да посетят Азербайджан.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия