За ВСУ "Черноризец Храбър"

Новини - архив 2012 г.

На Игнажден Варненският свободен университет присъди почетно звание "Доктор хонорис кауза"

На тържествена церемония немският социален предприемач Холгер Капеле получи почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

20 декември 2013 г.
Интерактивен семинар запозна студентите на Варненския свободен университет с основни принципи в икономическата теория

Интерактивният семинар по актуални проблеми на микро- и макроикономиката запозна студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" с основните принципи в икономическата теория. В диалог със студентите проф. Джордж Вредевелд и проф. Ричард Макдоналд споделиха своя опит и предложиха практически решения по различни икономически проблеми.

19 декември 2013 г.
Студенти и... първокласници поздравиха Руския център на ВСУ

В Руския център на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" започнаха традиционните тържества за ученици и студенти "Новогодняя елка Русского центра". Празничните събития започнаха с чаена церемония за студенти – първокурсници от специалност "Международни отношения и право", изучаващи руски език. Студентите се убедиха, че правенето на руски чай в самовар е истинско изкуство.

19 декември 2013 г.
Студенти от ВСУ участваха в семинар по превод за русисти и международници

Студенти от специалност "Международни отношения" на ВСУ участваха в Третия научно-практически семинар по превод за студенти русисти и международници, организиран от Руския център на Пловдивския университет със съдействието на Фонд "Русский мир".

18 декември 2013 г.
Студенти на Варненския свободен университет обсъждат основни постановки в икономическата теория с преподаватели от САЩ

Интерактивен семинар по актуални проблеми на микро- и макроикономиката стартира във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". В диалог със студентите проф. Джордж Вредевелд от университета в Синсинати и проф. Ричард Макдоналд от университета "Сейнт Клауд" обсъждаха основните постановки на икономическата теория.

17 декември 2013 г.
Варненският свободен университет получи поредна програмна акредитация

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" получи програмна акредитация на докторска програма по "Политология" от професионално направление 3.3. "Политически науки", област на висшето образование "Социални стопански и правни науки".

13 декември 2013 г.
Студентка на Варненския свободен университет ще участва във второто издание на инициативата "Младежка визия за развитие на България" под егидата на президента Росен Плевнелиев

Инициативата "Младежка визия за развитие на България" се провежда за втора година под егидата на държавния глава Росен Плевнелиев. Тя има за цел да насърчи участието на млади хора в процеса на вземане на решения при определянето на приоритетите на институциите за развитие на страната ни.

11 декември 2013 г.
Преподаватели от САЩ провеждат интерактивен семинар във Варненския свободен университет

Семинарът по актуални проблеми на микро и макроикономиката има за цел да обогати познанията на студенти от бакалавърските програми на Варненския свободен университет и да ги запознае с опита на големи имена в икономическата наука като проф. д-р Джордж Вредевелд от университета в Синсинати и проф. д-р Ричард Макдоналд от университета "Сейнт Клауд".

10 декември 2013 г.
Ученици от Гимназията с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" гостуваха на Варненския свободен университет

Възпитаници на Гимназията с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" посетиха Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". 25 ученици от паралелки с изучаване на английски, немски и френски език се запознаха с предоставяните от университета възможности за обучение.

10 декември 2013 г.
Двуседмица на кодирането стартира Варненският свободен университет

Инициативата "Двуседмица на кодирането" е на катедра "Информатика" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ "Черноризец Храбър" и ще се проведе от 9-ти до 20-ти декември 2013 година.

6 декември 2013 г.
Студенти на Варненския свободен университет получиха награди от кмета Иван Портних

В навечерието на студентския празник - 8 декември, кметът на Варна Иван Портних награди 6-ма изявени студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати в национални и международни олимпиади и състезания през годината.

6 декември 2013 г.
Варненският свободен университет е партньор в двугодишен проект за стимулиране на професионалното образование

Проектът "Bread Intern" или "Стажант в хранително-вкусовата промишленост" ще даде възможност на младежи от професионални гимназии да придобият квалификация в областта на мелничарството и хлебопроизводството.

5 декември 2013 г.
Студенти по право от Варненския свободен университет разиграха учебно дело във Варненския окръжен съд

Инициативата е на бъдещите юристи. Двата казуса, които разгледаха засягат основополагащи въпроси от областта на търговското и гражданското право.

4 декември 2013 г.
Ученици от професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" гостуваха на Варненския свободен университет

Над 70 ученици от 11 и 12 клас на Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" посетиха Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Средношколците и техните класни ръководители се запознаха с условията на обучение и възможностите за професионална реализация, които университетът предлага.

3 декември 2013 г.
Възпитаници на Архитектурния факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" получиха дипломите си на тържествена церемония

Тържествена промоция на дипломантите от Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", випуск 2013, пролетна сесия се проведе на 29 ноември 2013 г. в зала 1 на Учебно – спортния комплекс.

2 декември 2013 г.
Серия от празнични Коледни ревюта на студентите от специалност "Мода и мениджмънт в модата"

Студентите от специалност "Мода и мениджмънт в модата" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ще представят поредица от, станалите вече традиционни, Коледни ревюта.

2 декември 2013 г.
Trendence Graduate Barometer

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е един от над 1000-та университета, които участват в trendence Graduate Barometer; най-разпространената европейска анкета за професионална реализация и образование.

30 ноември 2013 г.
Студенти на Варненския свободен университет участваха в симулативен процес за поставяне под запрещение

Възпроизведено беше производство пред апелативната инстанция, при което се обжалва поставянето под запрещение на лице с умствено затруднение. Симулацията на съдебен процес е резултат на съвместна инициатива на катедра "Правни науки" на ВСУ "Черноризец Храбър" и Сдружението за подкрепа на лица с умствени затруднения - гр. Варна.

28 ноември 2013 г.
Стартира обучението в четири магистърски програми на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на ВСУ

През настоящата учебна година в магистърските програми ще се обучават 66 студенти. По време на обучението си те ще имат възможност да участват в национални и международни стажове, практики, изложения и научни конференции на младите изследователи.

27 ноември 2013 г.
Студентка на Варненския свободен университет участва в европейски форум за достъп на младежите до социални права

Семинар фокусиран върху достъпа на младежите до техните социални права и активното им участие във вземането на решенията на местните управленски структури се проведе в Страсбург. В рамките на форума страната ни е представена от Десислава Василева – студентка на ВСУ и Георги Кузманов – общински съветник от Бургас.

26 ноември 2013 г.
Промоция на факултет "Международна икономика и администрация" випуск 2013, пролетна държавна изпитна сесия

Възпитаници на факултет "Международна икономика и администрация" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" получиха своите дипломи на тържествена церемония в петък 22 ноември 2013 г.

25 ноември 2013 г.
Варненският свободен университет издаде първите международни сертификати по английски език за юристи

Първата сесия за получаване на международен сертификат на Университета Кеймбридж за юристи – ILEC (International Legal English Certificate) се състоя на 16 ноември 2013 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

20 ноември 2013 г.
На 19.11.2013 г. бе даден официалният старт на Центъра за професионално обучение (ЦПО) към ВСУ

На 19.11.2013 г. Центърът за професионално обучение (ЦПО) към ВСУ получи национална лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на професионална квалификация от Националната агенция за професионално образование и обучение.

20 ноември 2013 г.
Студенти и преподаватели от магистърска програма "Пътно строителство" участваха в изложението ЕКСПОТУНЕЛИ в Болоня

ЕКСПОТУНЕЛИ е изложение, предназначено за специалисти и експерти които се занимават с проектиране, строителство и поддържането на тунели, сондажни работи, подземни съоръжения и конструкции, както и с научни изследвания в тези области.

19 ноември 2013 г.
Академичният танцов театър на ВСУ участва в събора на българите по света

Фолклорният ансамбъл при Академичния танцов театър на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" участва в тържествения концерт, част от тридневната програма на Втория велик събор на българите по света. В концерта взеха участие известни музиканти, артисти, певци и хорове.

19 ноември 2013 г.
Магистранти по европейска администрация и управление на проекти проведоха стаж в държавни институции и участваха в международна студентска кръгла маса

Двадесет и седем студенти от магистърски програми "Европейска администрация" и "Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС" участваха в ежегодно провеждания стаж в държавни институции в началото на месец ноември.

18 ноември 2013 г.
Стартира обучението в магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг"

Програмата е сред най-предпочитаните от магистрантите на Варненския свободен университет. Тя е единствената по рода си в България, която предоставя квалифицирани знания и умения в сферата на финансите, мениджмънта и маркетинга на фирмите и банките.

18 ноември 2013 г.
Започна учебната година за чуждестранните студенти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

Започна учебната година за чуждестранните студенти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". В университета се обучават студенти от над 14 държави, сред които Русия, Казахстан, Украйна, Турция, Молдова, Германия, Холандия, Иран, ЮАР и др.

18 ноември 2013 г.
Варненският свободен университет бе домакин на Национално състезание за решаване на казуси

ВСУ бе домакин на първото Национално североизточно състезание за решаване на казуси от областта на гражданското и търговското право. Инициативата е под патронажа на Президента на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

18 ноември 2013 г.
На 13 ноември 2013 г. в Технологичния институт на ВСУ се състоя първата работна среща на екипите по проект "Развитие на иновативен модел за трансфер на технологии"

Срещата бе изключително ползотворна, като бяха договорени взаимни посещения на преподаватели и студенти, провеждане на семинари и съвместна работа чрез общо електронно работна пространство.

14 ноември 2013 г.
Студенти от ВСУ посетиха основните европейски институции в Брюксел и изслушаха специално подготвени за тях лекции

За десета поредна година в продължение на една седмица студенти от магистърските програми "Управление на международни бизнес проекти", "Европейска администрация" и "Управление на европейски проекти" при ВСУ се запознаха с работата на Европейските институции в Брюксел.

14 ноември 2013 г.
Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова бе гост на Държавния прием в Кремъл по покана на Президента на Руската Федерация Владимир Путин

Приемът бе по повод националния празник на Русия на 4 ноември 2013 – Деня на народното единство. Президентът на Русия В.В. Путин приветства гостите и връчи награди на редица чуждестранни граждани за големия им принос в укрепването на дружбата, сътрудничеството и развитието на културните връзки с Русия.

11 ноември 2013 г.
ВСУ – на Асамблеята на Фонд "Русский мир"

Президентът на ВСУ проф. д. ик. н. Анна Недялкова и директорът на Руския център на ВСУ доц. д-р Галина Шамонина взеха участие в VII Асамблея на Фонд "Русский мир". Асамблеята се проведе в историческия Таврически дворец в гр. Санкт-Петербург – културната столица на Русия.

11 ноември 2013 г.
Стартира изпълнението на двугодишен проект "Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL)"

На 01.10.2013 г. стартира изпълнението на двугодишен проект "Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL)" - Технологично осигурено професионално обучение, в който Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" участва в качеството си на партньорска организация. На 29 и 30-ти октомври 2013 г. представители на университета присъстваха на първата партньорска среща, която се проведе в Кармартен, Уелс, Обединено кралство.

6 ноември 2013 г.
ВСУ "Черноризец Храбър" и Висшето военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" учредиха Алианс "Международна икономика, бизнес и политика"

Двете образователни институции споделят разбирането, че синергията от обединяването на академичен и образователен потенциал ще допринесе за открояването на нови конкурентни предимства и ще повиши качеството на предлаганите от тях образователни услуги и продукти.

4 ноември 2013 г.
почетно звание за президента на варненски свободен университет "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова Президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" с почетно звание на Съюза на учените във Варна

Президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова бе удостоена със званието почетен член на Съюза на учените във Варна за дългогодишната й активна дейност и заслуги за развитието и утвърждаването на престижа на научната институция.

25 октомври 2013 г.
Варненският свободен университет ще партнира с Международния славянски университет на Македония

Ръководството на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" подписа договор за партньорство с Международния славянски университет "Гаврило Р. Державин" в град Свети Никола, Република Македония.

24 октомври 2013 г.
Варненският свободен университет стартира партньорство с Националния институт на правосъдието

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" и Националният институт на правосъдието (НИС) към Висшия съдебен съвет обединяват усилията си за повишаване на качеството на подготовката на магистратите и служителите от съдебната система.

24 октомври 2013 г.
Магистранти по публична и бизнес администрация ще проведат стаж в български институции

Студенти на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" от магистърските програми "Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС" и "Европейска администрация" ще се запознаят с работата на централната държавна администрация.

24 октомври 2013 г.
Студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" с два златни и един бронзов медал от Световното първенство по Шотокан карате-до

2 златни медала и 1 бронз в индивидуалните дисциплини на кумите завоюваха студентите на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", на провелото се на 13 и 14 октомври, в Нови Сад, Сърбия, Световно първенство по Шотокан карате-до.

24 октомври 2013 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията покани Варненския свободен университет за участие в конкурс за добри ИТ практики

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправи покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации, сред които Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", за участие в конкурс "WSIS Project Prizes 2014" на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU).

22 октомври 2013 г.
лого на варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ,vfu,vsu),logo of varna free university Chernorizets Hrabar (VFU) Новата специалност във филиал Смолян на Варненския свободен университет "Хотелиерство и ресторантьорство" тръгна с летящ старт

От учебната 2013/2014 във филиал Смолян на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" се обучават студенти в бакалавърска програма "Туризъм – Хотелиерство и ресторантьорство". Първите публични изяви на студентите и преподавателите в специалността преминаха с успех.

21 октомври 2013 г.
Варнески Свободен Университет "Черноризец Храбър" изведе на пазара 75 нови инженери в строителния бранш

Kатедра "Строителство на сгради и съоръжения" към Архитектурен факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" проведе дипломни защити. Успешно защитиха 61 бакалаври и 14 магистри, които показаха високо ниво не само на теоретична, но и на практическа подготовка.

17 октомври 2013 г.
Започва провеждането на курс "Съвременни технически средства за аудиторна работа"

На 22 октомври от 16.00 часа в зала 312 на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" започва провеждането на курс "Съвременни технически средства за аудиторна работа", с което стартират курсовете по ИКТ.

17 октомври 2013 г.
Елитът на туристическия бизнес във Варна подаде ръка на студентите на Варненския свободен университет

Занятията на бакалаврите от специалностите "Бизнес мениджмънт в туризма" и "Международен бизнес мениджмънт" започнаха със запознаване с дейността на големите курортни комплекси край Варна - "Свети Свети Константин и Елена" и "Ривиера", както и с организацията и работата на "Гранд хотел Варна".

15 октомври 2013 г.
Volkswagen-застрахователно дружество (VVD), Австрия ще бъде партньор на ВСУ в практическото обучение на студентите

Volkswagen-застрахователно дружество, Австрия член на Volkswagen grouр, една от най-големите автомобилни компании в света ще бъде партньор в обучението на учебно-тренировъчните фирми във факултет "Международна икономика и администрация".

9 октомври 2013 г.
На 14 октомври стартират курсовете по английски език по проект "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

На 14 октомври стартират курсовете по английски език в посочените по-долу дни и часове и ще се проведат в езикови кабинети от А-207 до А-214. Курсовете се провеждат по проект №BG051PO001-3.1.09-0002 "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър".

9 октомври 2013 г.
Стартира дейността по проект "Без граници" – "Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри"

На 08.10.2013 г. официално стартира дейността по проект BG051РО001-7.0.07 "Без граници" – "Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и Университета в Ковънтри".

9 октомври 2013 г.
Президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова участва в престижен икономически форум в Китай

Евро-Азиатският икономически форум се проведе от 23-ти до 29-ти септември под егидата на Шанхайската организация за сътрудничество, деветнадесет китайски министерства и с домакинството на Регионалното правителство на град Сиан. Официалното посещение на проф. Недялкова бе по покана на правителството на Китайската народна република.

9 октомври 2013 г.
Нови възможности за развитие на образованието и научната дейност в областта на бреговото строителство и архитектурата

Архитектурен факултет при ВСУ "Черноризец Храбър" привлече вниманието на чуждестранни и български специалисти по проблемите на бреговите зони с проведената на 5 октомври 2013 г. в университета международна среща на тема "Архитектурното многообразие на водния фронт на урбанизираните територии".

7 октомври 2013 г.
11 чуждестранни студенти прие Варненският свободен университет по програма "Еразъм"

В рамките на секторна програма "Еразъм" 11 чуждестранни студенти от партниращи университети от Франция, Полша и Испания избраха да реализират мобилност във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

4 октомври 2013 г.
Международна среща "Архитектурното многообразие на водния фронт на урбанизираните територии"

ВСУ ще бъде домакин на Международна среща "Архитектурното многообразие на водния фронт на урбанизираните територии". Събитието, организирано от Архитектурния факултет на университета ще се проведе на 5 октомври 2013 г., събота, от 10:00 ч., в Зала 2 на Учебно спортния комплекс на ВСУ.

3 октомври 2013 г.
Тържествено беше открита новата академичната година във Варненския свободен университет

С официална церемония беше открита новата академична 2013/2014 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Тържеството започна с програма на академичния танцов театър на ВСУ. Ректорът на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева поздрави първокурсници, студенти, преподаватели и служители.

1 октомври 2013 г.
Варненският свободен университет е домакин на партньорска среща по проект "Леонардо"

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е домакин на партньорска среща по програма Леонардо от 23.09 до 27.09. 2013 г. Целта на проекта е да се формира международно партньорство за подобряване на компетенциите на преподавателите по чужд език в сферата на междукултурното професионално езиково обучение.

24 септември 2013 г.
Студент на ВСУ с награда за млад дизайнер в Брюксел

Йордан Михалев е студент от специалност "Мода и мениджмънт в модата" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Той е единственият българин допуснат до международния моден конкурс Ethno Tendance Fashion Weekend Brussels (13-15 септември 2013 г.).

24 септември 2013 г.
Международната конференция BGBC Green Future дава визия за политиките в областта на устойчивото строителство

Днес в рамките на Световната седмица за устойчиво строителство стартира Международната конференция BGBC GREEN FUTURE - платформа за обмен на професионална експертиза, насърчаване на политики и генериране на идеи. Домакин на форума под патронажа на министъра на инвестиционното проектиране е Варненският свободен университет "Черноризец Храбър".

20 септември 2013 г.
Грижата за студентите, за тяхното модерно и качествено образование е най-важната цел на Асоциацията на частните висши училища

Асоциацията на частните висши училища в България отбелязва 10-ата годишнина от своето учредяване с дискусионен форум на тема "Ефективност на управлението на висшето образование в България – възможности и проблеми на частните висши училища". Целта на форума, чийто домакин бе ВСУ, e чрез конструктивен диалог между академичната общност, представители на институциите, работодатели, експерти и медии да се дефинират работещи механизми за реално превръщане на образованието в приоритет на нацията и изпълнение на целите на Европейската стратегия 2020.

17 септември 2013 г.
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" ще бъде домакин на форум по проблемите на висшето образование

Асоциацията на частните висши училища в България, чийто председател е президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" - проф. д.ик.н. Анна Недялкова, ще отбележи 10-ата годишнина от своето учредяване с дискусионен форум на тема "Ефективност на управлението на висшето образование в България – възможности и проблеми на частните висши училища".

11 септември 2013 г.
Студенти и докторанти от Германия ще се обучават във ВСУ

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и г-н Хендрик Лол, управител на фирма "Студимед" ООД, Кьолн, подписаха договор за сътрудничество за популяризирането на образователната дейност на Варненския свободен университет в Германия.

11 септември 2013 г.
Варненският свободен университет е домакин на Международна студентска школа по информационни технологии

Форумът е организиран съвместно с Института за системен анализ и управление (ИСАУ) към Международния университет за природата, обществото и човека в руския град Дубна и е резултат от дългогодишното сътруднимество на двете образователни институции.

11 септември 2013 г.
Варненският свободен университет обединява усилията на учени от 13 страни по проблемите на многоезичието

"Многоезичието в градските общности - интеграция и различие за Европа" е темата на международния семинар, чийто домакин е Варненският свободен университет "Черноризец Храбър". Форумът се провежда на 11 и 12 септември 2013 г. във ВСУ.

11 септември 2013 г.
ВСУ "Черноризец Храбър" подписа Договор по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-7.0.07 „Без граници“ – „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри“

Договор по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-7.0.07 „Без граници“ – „Иновативен модел за трансфер на знание и иновации между Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Университета в Ковънтри“ бе подписан на 05.09.2013 г. в Министерство на труда и социална политика. Този проект е от изключително голяма полза за ВСУ, тъй като включва дейности по проучване на успешните практики на CUE (Coventry University Enterprises Ltd.) в областта на обучението по предприемачество и развитие на дигиталните компетенции.

9 септември 2013 г.
Стартира дейността на международната академия "Знание и иновации" за учебната 2013/2014 г.

С публична лекция на проф. Лоран Мевил, Директор на Института за трансфер на технологии на Женевския университет и автор на бестселъра "From Science to Business" стартира новата учебна година на Международна Академия "Знание и иновации".

9 септември 2013 г.
Варненският свободен университет ще бъде домакин на майсторски класове по проекта „Отворена линия”

Световноизвестни учени и преподаватели ще бъдат лектори на майсторските класове, които са част от проекта „Отворена линия“.

27 август 2013 г.
Варненският свободен университет работи за решаване на най-актуалните проблеми на висшето образование

Сред актуалните проекти, по които Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” работи са тези, свързани с актуализиране на учебните планове в съответствие с потребностите на бизнеса, проект за кариерно израстване на преподавателите, развитие на електронни форми и дистанционно обучение и проектът „Студентски практики”.

26 август 2013 г.
Студенти на Варненския свободен университет от специалност „Психология” приключиха успешно практиката си в рамките на проекта „Студентски практики”

Успешното професионално развитие на студентите с сред целите на стартиралия проект „Студентски практики”, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.". Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет в рамките за първите два месеца на проекта. Най-голям е броят на регистрираните от специалност „Психология”. Част от тях вече приключиха успешно участието си в проекта.

22 август 2013 г.
"Избрах този университет с желанието да съм част от него!"

"При избора на университет, трябва да имаме предвид три неща: Къде ще учим? Кой ни преподава? И с кого ще учим?"

22 август 2013 г.
"Избрах този университет с желанието да съм част от него!"

"Избрах Варненския свободен университет, защото ми беше препоръчан от мои близки и приятели, които са го завършили и са получили необходимите знания, а обучението е на високо ниво."

21 август 2013 г.
"Избрах този университет с желанието да съм част от него!"

Избрах да продължа образованието си във ВСУ "Черноризец храбър", не само заради мненията, които чух за отлично подбраните преподаватели и специалисти, повече от добрите акредитации и база, а и заради цялостните ми впечатления от него и атмосферата му. Избрах този университет с желанието да съм част от него! "

20 август 2013 г.
Варненски свободен университет – свободен достъп до знанието

Ученици и учители от варненските училища представиха разработените образователни мобилни приложения и мобилни игри, създадени в рамките на безплатно обучение, организирано от катедра "Информатика" на Варненския свободен университет.

19 август 2013 г.
Магистърска програма "МОДЕН СТАЙЛИНГ"

Модният стайлинг е част от нашето ежедневие, а също играе ключова роля в модната индустрия. Модният дизайнер рисува, създава, конструира облекла, а модният стилист работи с облекла, аксесоари, реквизит и предлага експертно обслужване.

14 август 2013 г.
Учебната година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" започва със студентски практики

Всяка година Варненският свободен университет създава нови възможности за студентски стажове и практики. Това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции.

14 август 2013 г.
Варненският свободен университет ме привлече с многото възможности

"Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" ме привлече с безброй многото възможности, които предлага и с мястото, на което се намира. Влюбена съм в морския полъх и в шума на вълните... Има нещо омагьосващо и в самия град Варна. "

14 август 2013 г.
Юбилейната Пета лятна квалификационна школа защити високото качество на марката "Варненски свободен университет"

Майсторските класове, кръглите маси, креативният подход на лекторите, българските танци, начинът по който българите казват "Да" и "Не", невероятно красивият източен парк на Варненския свободен университет са нещата, които са впечатлили най-много участниците в юбилейна Международна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд», организирана от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"

12 август 2013 г.
Руската приказка в обучението по руски език.

Юбилейната международна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд», чийто домакин е Варненският свободен университет «Черноризец Храбър» е събитие от огромно значение не само за бъдещите преподаватели по руски език, но и за педагогиката и обучението като цяло.

9 август 2013 г.
"С удоволствие учат там, където с удоволствие преподават".

Добрите български практики в преподаването на руски език като чужд е един от акцентите на стартиралата в понеделник във Варненския свободен университет «Челноризец Храбър» юбилейна Международна квалификационна школа «Съвременни педагогически технологии в обучението по руски език като чужд».

9 август 2013 г.
Варненският свободен университет е домакин на най-горещия летен фестивал 2nd SUMMER SALSA FEST – Varna

В продължение на три дни Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е домакин на "SUMMER SALSA FEST". От 9 до 11 август - в разгара на сезона на горещите страсти и безкрайните плажни партита в университетския комплекс ще бъдат изградени 3 открити сцени, които ще накарат посетителите да усетят магията на салсата.

9 август 2013 г.
Защо да изберем специалност архитектура във ВСУ "Черноризец Храбър"?

ВСУ "Черноризец Храбър" представя една модерна световна тенденция в полето на образованието, която се изразява в нов, различен и по-добър избор на студенти и учебен процес с високо качество. Прилага се индивидуален метод на обучение към всеки студент, чрез съдействие и директен контакт с преподавателя.

8 август 2013 г.
Време е да говорим на руски..., там където започва морето на нашите мечти!

"Време е да говорим на руски, там където започва морето на нашите мечти!". С тези думи обединяващи мотото на фонд "Руский мир" и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" стартира Петата юбилейна лятна квалификационна школа по руски език.

5 август 2013 г.
Студенти на ВСУ "Черноризец Храбър" представиха авангардни фасадни решения за панелните сгради

Участниците в уъркшопа по устойчива архитектура представиха своите проектни предложения за устойчиви фасади на панелните жилища във Варна. Темите на Шестия уъркшоп "Устойчивата архитектура – една възможна архитектура", организиран от катедра "Строителство на сгради и съоръжения" бяха свързани с мултифункционалната биоклиматична архитектура и устойчивите панелни жилища в съвременната архитектурна среда.

5 август 2013 г.
Стартира V-та международна лятна квалификационна школа по руски език във Варненския свободен университет

Петата международна лятна квалификационна школа за модерните педагогически технологии в обучението по руски език като чужд стартира на 5 август 2013 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Юбилейното пето издание на школата се провежда в рамките на международен проект на университета с Фонд "Русский мир".

1 август 2013 г.
Студентите на ВСУ ще превърнат Варна в интелигентен европейски град

Шестият уъркшоп "Устойчивата архитектура – една възможна архитектура", организиран от катедра "Строителство на сгради и съоръжения" завършва на 2 август (петък). Ръководител на уъркшопа е италианския архитект проф. арх. Масуд Есмаилу – преподавател в Университета по архитектура във Венеция и изпълнителен директор за Близкия изток на Сдружение за устойчиво проектиране "Грийн хаус груп".

1 август 2013 г.
Талантлив фотограф спечели стипендия "Аз ще уча и ще успея в България"

Талантливият свиленградски фотограф Христо Русев е лауреат на стипендиантската програма на Варненския свободен университет под мотото "Аз ще уча и ще успея в България". 19-годишният възпитаник на професионалната гимназия в Свиленград е сред 23-мата отличници от различни градове в страната, на които са отпуснати едногодишни стипендии за обучение на обща стойност близо 70 хил. лв.

29 юли 2013 г.
Заключителен концерт на майсторския клас по оперно пеене

Вокално педагогическото майсторство на маестро Калуди Калудов намери блестящ израз в представянето на певците от България, Полша, Финландия и Испания. Майсторският клас по оперно пеене се проведен с любезното съдействие на ВСУ "Черноризец Храбър".

29 юли 2013 г.
Над 500 са регистрираните студенти на Варненския свободен университет за първите два месеца на проекта "Студентски практики"

Успешното професионално развитие на студентите сa сред целите на стартиралия проект "Студентски практики", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.". Участниците в проекта са на мнение, че придобитият опит ще бъде възможност за успешен старт на професионалната им кариера.

26 юли 2013 г.
Стипендии за близо 70 000 лева отпуска за обучение Варненският свободен университет

23-ма са лауреатите на стипендиантската програма на Варненския свободен университет под мотото "Аз ще уча и ще успея в България". Сред тях са ученици с отличен успех от завършено средно образование от градовете Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Свиленград, Димитровград, Търговище.

23 юли 2013 г.
Завърши архитектурната работилница "АРХ+201.3"

Завърши третата поред студентска работилница "АРХ+201.3" за дигитално моделиране, параметричен дизайн и производство в архитектурата. Събитието се проведе във ВСУ "Черноризец Храбър", в рамките на седем дни от 5-ти до 11-ти юли 2013 година и бе реализирано с подкрепата от катедра "Архитектура и урбанистика".

22 юли 2013 г.
Варненският свободен университет актуализира учебните си планове в съответствие с изискванията на пазара на труда

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" започна работа по проект за актуализация на учебните планове в съответствие с изискванията на бизнеса. Реализирането на проекта ще доведе до укрепване връзките между Варненския свободен университет, научноизследователския сектор и бизнеса.

19 юли 2013 г.
Варненският свободен университет обединява усилията на студентите по проблемите на панелните жилища и устойчивата градска среда

Шестият уъркшоп "Устойчивата архитектура – една възможна архитектура" стартира на 18 юли във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". По традиция ръководител на уършопа е италианския архитект проф. Масуд Есмаилу.

19 юли 2013 г.
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" представи България на XIIІ Европейски конгрес по психология в Стокхолм

Ректорът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър проф. д.пс.н. Галя Герчева, проф. д-р Валери Стоянов, заместник-ректор на университета и доц. д-р Даниела Карагяурова – ръководите на Катедра "Психология" участваха с доклади в работата на XIIІ Европейски конгрес по психология.

19 юли 2013 г.
Проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда"

На 28.05.2013 стартира изпълнението на проект "Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ "Черноризец Храбър" в съответствие с изискванията на пазара на труда", който ще се изпълнява в рамките на 21 месеца.

17 юли 2013 г.
Студенти разработват компютърни игри в реална среда

По инициатива на катедра "Информатика" на Варненския свободен университет софтуерната фирма ZARIBA, разработчик на компютърни игри, ще отвори врати за новозаписаните студенти. Така новопостъпилите студентите ще започнат обучението си в реална работна среда.

16 юли 2013 г.
Катедра "Психология" на ВСУ ще разработва съвместни проекти с американския професор по психология Дъглас Пъркинс

Професорр Пъркинс не скри възхищението си от възможностите на университета да разработва изследователски проекти, високото ниво на програмите за обучение по специалност "Психология", перспективата, която се открива пред завършилите специалността и възможностите за надграждащо обучение в магистърски програми, следдипломна квалификация и докторски програми.

16 юли 2013 г.
Студенти на Варненския свободен университет представят свои проекти в Шумен

Изложба на архитектурни студентски проекти се открива днес (15 юли) от 18:00 часа пред главния вход - колонада на Драматичен театър "Васил Друмев" в гр. Шумен. Събитието се организира с активната професионална и гражданска позиция на преподаватели и студенти от Катедра "Архитектура и урбанистика" на ВСУ.

15 юли 2013 г.
Оперната легенда Калуди Калудов с майсторски клас във Варненския свободен университет

Оперното изкуство се завръща на територията на Варненския свободен университет. Майсторски клас на оперната легенда Калуди Калудов стартира на 16 юли във ВСУ. В него ще вземат участие оперни изпълнители от Испания, Полша, Финландия и България. Част от участниците са солисти на оперни театри в своите държави.

15 юли 2013 г.
Варненският свободен университет работи по проект за кариерно израстване на преподавателите

Проектът "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" (BG051PO001-3.1.09-0002), финансиран от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", бе представен днес в Руския център на ВСУ.

9 юли 2013 г.
Квалификационен курс за "Ръководители на вокални и танцови състави за автентичен фолклор"

За поредна година през месец юли 2013 г. във Варненски свободен университет се проведе квалификационен курс за "Ръководители на вокални и танцови състави за автентичен фолклор". Курсът се организира от специалност "Хореография".

9 юли 2013 г.
Стартира третата работилница "АРХ+" за дигитално моделиране, параметричен дизайн и производство в архитектурата

На 5-ти Юли официално бе открита третата работилница "АРХ+" за дигитално моделиране, параметричен дизайн и производство в архитектурата. Събитието е единствено по рода си в България и цели да въведе новите технологии и знания в архитектурното образование в България.

8 юли 2013 г.
Обучение по междунаоридни счетоводни стандарти се проведе във Варненския свободен университет

Практическото приложение на международните счетоводни стандарти у нас бе сред основните теми в приключилото специализирано тридневно обучение "Международни счетоводни стандарти за 2013 г.", организирано от катедра "Международна икономика и политика" по проекта "Обучение през целия живот".

8 юли 2013 г.
Варненският свободен университет беше представен в Държавната Дума на Русия

По лична покана на ръководителя на Комисията по образование в Държавната Дума на Руската федерация и председател на фонд "Руский мир" Вячеслав Никонов, по повод деня на руския език, доц. д-р Галина Шамонина – директор на Руския център на ВСУ гостува в Държавната дума на Русия. Доц. Шамонина представи дейността на Руския центъра на ВСУ.

8 юли 2013 г.
Студенти на ВСУ "Черноризец Храбър" проведоха езиков стаж в Германия

Споделяйки максимата, че няма по-добро място за научаване на немски език от столицата на Германия, екипът на Департамент Чуждоезиково обучение на Варненския свободен университет организира езиков стаж в Берлин.

5 юли 2013 г.
Студенти от ВСУ на практика в Германия

И тази година през месец юни се проведоха практики за магистранти в институции и фирми в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Проведените практики дават възможност на студентите за получаване на нови полезни знания за начина на работа в европейски институции и фирми, както и за историята и културата на Германия.

4 юли 2013 г.
Катедра "Информатика" на ВСУ организира Майсторски класове за софтуерно инженерство с подкрепата на IT-бизнеса

Работна среща с представители на софтуерни фирми проведоха екипите на катедра "Информатика" и Технологичния институт на Варненския свободен университет. Акцентът е практическо обучение, ориентирано към нуждите на бизнеса. Сред основните методи в обучението са работа в група по реални проекти и задания.

3 юли 2013 г.
Варненският свободен университет получи акредитация за максималния срок от 6 години

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър", получи институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.12 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация.

1 юли 2013 г.
Два проекта на обща стойност над 2 милиона и 20 хиляди лева ще развиват практическите умения на студентите и кариерното израстване на преподавателите на Варненския свободен университет

Двата от проектите, финансирани от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по които работи ВСУ са насочени към успешното кариерно развитие на студенти и преподаватели. В проекта "Студентски практики" ВСУ си партнира с Министерството на образование и науката, а в проекта "Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите във ВСУ, университетът е водеща организация.

1 юли 2013 г.
Чуждестранни студенти защитиха магистратура чрез видеовръзка

На 27 юни в Технологичния институт на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се проведе успешна дистанционна защита на чуждестранни студенти, магистри в специалност "Информационни системи и технологии".

28 юни 2013 г.
Публична лекция на испанския архитект и художник Агапит Борас във ВСУ

Публична лекция на тема "За политиките, променили Барселона. Харктерни черти на бума на недвижими имоти" ще се проведе на 28 юни (петък) от 13:00 часа в Зала 2 на Учебно-спортния комплекс на ВСУ "Черноризец Храбър".

24 юни 2013 г.
Стартира лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет

С научна дискусия на тема "Новите предизвикателства пред правото" стартира лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Сесията беше открита от заместник ректора на ВСУ проф. д-р Валери Стоянов и с въвеждаща лекция по темите на сигурността и риска на проф. д-р Петър Христов – декан на Юридическия факултет на ВСУ.

21 юни 2013 г.
Магистранти на ВСУ проведоха стаж в Република Турция

40 студенти от магистърските програми "Лидерство в глобална среда" и "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" проведоха стаж в република Турция в средата на месец юни.

21 юни 2013 г.
Достойно представяне на студенти от ВСУ на II световен шампионат за студенти по пожароприложен спорт

Oт 10 до 15 юни в гр. Ярославл, Руска федерация се проведе II световен шампионат по пожароприложен спорт за студенти. Участваха 6 национални отбора и 9 университетски отбора от Русия. Представителния отбор на ВСУ по пожароприложен спорт участва на всички дисциплини като се класира на призови места.

19 юни 2013 г.
150 танцови двойки в борба за Купата на ВСУ

Николай Колев и Габриела Шкодрова, възпитаници на танцов клуб "Кристал" - Варна станаха носители на купата на ВСУ "Черноризец Храбър". За втора поредна година Варненският свободен университет е сред основните спонсори на турнира по спортни танци "Купа Варна".

18 юни 2013 г.
Студентски проекти в Мall Varna

Проекти на студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" от специалностите "Архитектура" и "Дизайн за архитектурна среда" се открива на 14 юни от 18.30 ч. в Мол Варна, 3 етаж. Изложбата е част от програмата, по повод 5-та годишнина на търговския център и съвместен проект на двете институции за интегриране на образованието и бизнеса.

13 юни 2013 г.
Годишно ревю на студентите от специалност "Мода и мениджмънт в модата"

И през 2013 година младите дизайнери от специалност "Мода и мениджмънт в модата" очароваха варненската публика с креативността си. В началото на месец юни, в клуб "Хоризонт" се проведе традиционното годишно ревю на младите таланти от Варненски свободен университет.

13 юни 2013 г.
ВСУ с грамота от четвъртия благотворителен турнир по минифутбол

Представителният отбор по футбол на ВСУ се класира на полуфинал в оспорваната надпревара в рамките на Четвъртия благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на деца и семейства на загинали и инвалидизирани служители от ОД на МВР и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието.

12 юни 2013 г.
Магистранти по ПР и реклама проведоха стаж в знакови за България институции

Магистранти от специалностите "Реклама и връзки с обществеността в управлението в бизнеса" и "Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата" на Варненския свободен университет усъвършенстваха уменията си в областта на ПР-а и рекламата на проведения стаж в София, миналата седмица.

12 юни 2013 г.
Студенти на ВСУ представиха визията си за бъдещето на Европа

Четвъртокурсниците Симеон Желев, Васил Божков, Стоян Иванов, Николай Даков и Даниела Симеонова от специалност "Международни икономически отношения" във факултет "Международна икономика и администрация" представиха ВСУ във второто за тази година регионално студентско състезание на тема "Регионално развитие и заетост в ЕС: перспективи за България 2014 г."

12 юни 2013 г.
Две студентски компании на ВСУ впечатлиха президента Плевнелиев

Две от студентските компании на ВСУ "Черноризец Храбър" впечатлиха президента на Република България Росен Плевнелиев, на проведения в София под неговия патронаж младежки форум "Изгряващи звезди" 2013. Компаниите "Криейтив тим" и "Интегрейтед дайнамикс" провокираха интереса на президента със социалната си ангажираност и отговорност.

6 юни 2013 г.
ВСУ ще си партнира с АЕЦ "Козлодуй"

Като връзка с голяма перспектива определи изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй" Валентин Николов контактите си с ръководството и студентите на Варненския свободен университет. Това не е първата среща на представители на Варненския свободен университет с ръководството на "АЕЦ Козлодуй".

4 юни 2013 г.
Участие на ВСУ в Международна конференция UNIVERSITY-INDUSTRY INTERACTION

ВСУ участва в Международна конференция UNIVERSITY-INDUSTRY INTERACTION, посветена на връзките между университетите и бизнеса. Форумът събра над 350 участника от 48 страни от целия свят.

3 юни 2013 г.
Варненският свободен университет с втора титла в Баскетболната аматьорска лига "Черно море"

Възпитаниците на Маргарита Гечева победиха в изключително оспорван финал опитните състезатели на ФКБ "Стринг" с 93:91 и така дублираха титлата си от миналата година.

3 юни 2013 г.
Студенти на ВСУ ще участват в Младежкия бизнес форум "Изгряващи звезди"

4 учебно-тренировъчни фирми от студенти на ВСУ ще вземат участие в младежкия бизнес форум "Изгряващи звезди" 2013, който ще се проведе на 4-ти и 5-ти юни в Интер експо център София. Състезанието ще протече в два дни и в него ще участват ученици и студенти, които са създали и развивали своя учебна компания по време на учебната 2012/2013 година.

31 май 2013 г.
Стартира изпълнението на дейностите по проект "Студентски практики"

Стартира изпълнението на дейностите по проект В0051РО001-3.3.07-0002 "Студентски практики", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд.

31 май 2013 г.
Варненският свободен университет стана столица на архитектурната и строителната мисъл

Стартиралата днес VІ Научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност" превърна Варненския свободен университет в столица на архитектурната и строителната мисъл на страната. В тазгодишното издание с подчертано младежко участие на студенти и докторанти, се включиха над 90 участници от 8 държави.

30 май 2013 г.
Ролята на университетите е да дават адекватен отговор на потребностите на пазара на труда

Интервю с проф. Джордж Вредевелд - професор по икономика, основател и директор на признатия за един от най-добрите в САЩ Икономически център за обучение и изследвания в Университета в Синсинати.

28 май 2013 г.
Годишно ревю на студентите от специалност "Мода и мениджмънт в модата"

Традиционното годишно ревю на студентите от специалност "Мода и мениджмънт в модата" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" тази година ще се проведе на 3 юни от 19:00 ч. в клуб "Хоризонт".

28 май 2013 г.
Варненският свободен университет участва в традиционното шествие по случай 24 май

За първи път от близо 20 години насам в традиционното шествие по случай Деня на славянската писменост и култура - 24 май всички варненски университети, въпреки дъжда и лошото време, извървяха заедно пътя от Катедралата до Морската градина.

28 май 2013 г.
Председателят на Върховния касационен съд на Република България получи званието "Почетен член на Академичния форум на ВСУ"

Публична лекция на тема "Устройство и проблеми на съдебната власт" представи проф. д-р Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд на Република България. В края на дискусията със студентите ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева удостои проф. д-р Лазар Груев със званието "Почетен член на Академичния форум на ВСУ".

27 май 2013 г.
С тържествена церемония учебната съдебна зала на ВСУ бе именувана на името на проф. д-р Тамара Хинова

С тържествена церемония учебната съдебна зала на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" беше именувана в памет на професор доктор Тамара Хинова. Своите спомени за живота и работата на проф. Тамара Хинова сподели проф. Боян Станков от Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

27 май 2013 г.
Шести майски фестивал на цветята

От 21 до 26 май в курорта "Св. Св. Константин и Елена холдинг" се проведе традиционният Майски фестивал на цветята. Събитието, чийто съорганизатор е Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" беше открито от президента на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

27 май 2013 г.
Изключително успешно приключи майсторският клас "Предизвикателства в развитието на големите градове"

Майсторският клас бе организиран от Варненския свободен университет в рамките на Международната академия "Знание и иновации". В периода 17-19 май студентите на ВСУ изслушаха лекции на девет преподаватели и експерти от САЩ.

22 май 2013 г.
Международен студентски пленер "Иновативно проектиране и архитектурно образование"

Стартира 6-то издание на Международния студентски пленер, чийто организатор и домакин е Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" с подкрепата на "Двореца Балчик". Участници са екипи от студенти и преподаватели на университети от Грузия, Румъния, Украйна и България.

20 май 2013 г.
При огромен интерес започна Майсторският клас "Предизвикателства в развитието на големите градове"

Майсторският клас под ръководството на проф. д-р Джордж Вредевелд, доктор хонорис кауза на ВСУ и основател на Икономическия център за обучение и изследвания в Университета в Синсинати, обедини над 100 студенти на ВСУ от различни специалности, както и професионалисти в областта на архитектурата, градското развитие, социалните дейности, изкуството и културата.

18 май 2013 г.
Участниците в майсторския клас "Методология за създаване на профилактика на здравето" получиха своите сертификати

Участниците в майсторския клас "Методология за създаване на профилактика на здравето" получиха своите сертификати, подписани лично от ректора на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева и гост лектора от Русия проф. д.пс.н. Лариса Александровна Цветкова – заместник ректор на Санкт-Петербургския държавен университет.

18 май 2013 г.
Съвременни тъкани - визия, свойства и обработки

Последните тенденции в текстилното производство и иновациите в модната индустрия представи пред студенти от специалност "Мода и мениджмънт в модата" Пламен Петков – експерт "Текстил, производство и предлагане" в текстилната фирма "Дамар".

18 май 2013 г.
VІ Майски фестивал на цветята

Програма VІ Майски фестивал на цветята (21 – 26 май 2013 г.)

17 май 2013 г.
Спортни успехи на студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" на 33-ти международен спортен фестивал в Истанбул

По покана от Bogazici University, Истанбул от 7 до 13 май спортна делегация от представителни отбори на ВСУ "Черноризец Храбър" с ръководител доц. д-р Огнян Къчев участва в 33-ия международен спортен фестивал. В оспорвана борба за медалите между 25 университета от цял свят нашите студенти се представиха отлично като спечелиха призови места.

16 май 2013 г.
Учебно-тренировъчни фирми на ВСУ представиха креативни и социално отговорни бизнес идеи

Изграждане на монорелсова мрежа за градски транспорт във Варна предвижда проекта на фирма "Интегрейтед Дайнамикс". Амбициозният проект беше представен в рамките на конкурса "Най-креативна и социално отговорна бизнес идея" за учебно тренировъчни фирми във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

16 май 2013 г.
Научна конференция "Политически и икономически трансформации в 21 век"

Варненският свободен университет беше домакин на научна конференция "Политически и икономически трансформации в 21 век". Форумът, който се проведе от 10-ти до 11-ти май 2013 г. е организиран от катедра "Международна икономика и политика".

13 май 2013 г.
Студенти обсъждаха бъдещето на фолклорното изкуство

"Фолклорното изкуство в условията на пазарна икономика" бе темата на дискусията, в която участваха студентите от специалност "Хореография" на Варненския свободен университет.

10 май 2013 г.
Пътуваща изложба "Архитектурно-преоткритата руска памет"

На 30 април 2013 г. във Фестивален и спортен комплекс "Ген. Суворов" в град Суворово стартира пътуваща изложба под наслов "Архитектурно-преоткритата руска памет", включваща разработки на студенти – участници в международния проект "Русия в сърцето на България", реализиран от ВСУ "Черноризец Храбър" с финансовата подкрепа на фонд "Руский мир".

1 май 2013 г.
Катедра "Архитектура и урбанистика" на ВСУ с нови идеи за съвместна работа

Изложба проекти на дипломанти от Варненския свободен университет беше представена в Санаторно-оздравителен комплекс "Камчия". В рамките на проявата проф. д-р арх. Росица Никифорова представи пред руски и български гимназисти академичния продукт на университета и спецификите в обучението по архитектура и дизайн за архитектурна среда.

30 април 2013 г.
Студенти оформят пространствата на Grand Mall Варна

Повече от 220 студенти, преподаватели и посетители се включиха в специализирания семинар и практически занятия на тема "Приложение на продуктите Google AdWords в реална среда", който се проведе във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Лектор на семинара бе сертифицираният преподавател Станислав Димитров от екипа на Google България.

30 април 2013 г.
При огромен интерес премина първият от поредицата семинари на Google във Варненския свободен университет

Повече от 220 студенти, преподаватели и посетители се включиха в специализирания семинар и практически занятия на тема "Приложение на продуктите Google AdWords в реална среда", който се проведе във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Лектор на семинара бе сертифицираният преподавател Станислав Димитров от екипа на Google България.

29 април 2013 г.
Спортни успехи на студенти от ВСУ "Черноризец Храбър"

Две призови места завоюваха студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" в рамките на ежегодния областен преглед по пожароприложен спорт. Представителният студентски отбор на ВСУ по пожароприложен спорт участва извън официалното класиране на регионалното състезание.

26 април 2013 г.
Студенти и преподаватели на ВСУ "Черноризец Храбър" – отличници по чужд език

На тържествена церемония в Руския център на университета, Департамент "Чуждоезиково обучение", който е акредитиран член на ОПТИМА (Българската асоциация за качествени езикови услуги) и носител на Знак за качествено езиково обучение, връчи университетски сертификати по чужд език, заедно с Европейско езиково портфолио на студенти и преподаватели.

26 април 2013 г.
Студенти от специалност "Информатика" проведоха работно обучение с представители на софтуерния бизнес

Студенти от специалност "Информатика" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и ученици от математическата гимназия в града се срещнаха с представители на "Мусала Софт" - водеща българска компания в сферата на софтуерните услуги, специализирана в аутсорсинг, изграждане на цялостни софтуерни решения и ИТ консултиране.

24 април 2013 г.
Доц. д-р Капка Манасиева е отличена с грамота за принос в професионалното образование в България

Грамота за принос в развитието на професионалното образование в България, подписана от Министъра на образованието, младежта и науката получи доц. д-р Капка Манасиева - преподавател в катедра "Изкуства" на ВСУ.

24 април 2013 г.
За шеста поредна година Архитектурният факултет на ВСУ организира съвместно с Grand Mall "Студентски конкурс за най-добър ландшафтен проект"

За шеста поредна година Архитектурният факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организира съвместно с Grand Mall СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ЛАНДШАФТЕН ПРОЕКТ. Бъдещите архитекти и дизайнери ще разработят проекти за организиране на среда за провеждане на изложения, панаири, градски празници, фестивали и културни събития за екстериорните и интериорни площи на Grand Mall.

24 април 2013 г.
Преподавател на ВСУ с признание от Българската академия за наука и изкуства

Преподавателят на Варненския свободен университет доц. д-р инж. Милена Кичекова е избрана за член наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата. Академията е приемник на българското книжовно дружество, създадено в Браила през 1869 година.

24 април 2013 г.
ВСУ отбеляза Световния ден на книгата и авторското право 23 април

С ден на четенето отбеляза Световния ден на книгата и авторското право Варненският свободен университет "Черноризец Храбър". Мотото на събитието беше мисъл на френския писател, философ и енциклопедист Дени Дидро – "Хората престават да мислят, когато престанат да четат".

24 април 2013 г.
Дванадесетокласнички от елитно столично училище спечелиха конкурса на ВСУ "Лидер на учебно-тренировъчна фирма 2013"

Дванадесетокласничките Петя Гоцова и Мария Костова от столичното 31 Средно училище с изучаване на чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов" са лауреати на конкурса на ВСУ "Лидер на учебно-тренировъчна фирма 2013". Двете момичета, отличени в конкурса, получиха стипендия, покриваща 100% от годишната такса за обучение в първи курс.

22 април 2013 г.
Галерия "Ракурси" представи работи на студенти на ВСУ

Изложба, представяща специалностите "Мода и мениджмънт в модата" и "Рекламен дизайн и маркетинг" на ВСУ "Черноризец Храбър" беше показана в галерия "Ракурси" на НГХНИ "Константин Преславски" във Варна.

22 април 2013 г.
За седма поредна година във ВСУ "Чернорозец Храбър" се проведе състезание по "Уеб дизайн"

За седма поредна година във ВСУ "Черноризец Храбър" се проведе състезание по "Уеб дизайн", организирано от катедра "Информатика". В него взеха участие рекорден брой ученици и студенти. Успоредно със състезанието по "Уеб дизайн" се проведоха и два семинара за студенти, учители и ученици на тема: "Колажи и колажни техники" и "Компютърни игри".

15 април 2013 г.
Откриване на Център за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ "Черноризец храбър"

Център за учебно-тренировъчни фирми (УТФ) беше открит във ВСУ. Лентата преряза лично президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова в присъствието на представители на бизнес, държавни и неправителствени организации и студенти.

9 април 2013 г.
ВСУ с годишна награда в областта на висшето образование и науката

Ректорът на ВСУ проф. д.ик.н. Анна Недялкова получи годишната награда "Време" за 2012-та година в областта "Висше образование и наука" за удостояването на университета със знак на Европейската комисия за високо качество на научноизследователския потенциал – HR Excellence in Research Logo.

30 март 2013 г.
ВСУ даде възможност на студенти от всички вузове да се представят пред работодатели във видеоконферентна връзка

В специална видео връзка, представители на всички варненски университети, желаещи да се включат в тримесечните практики в холандския град, участваха в събеседване с бъдещите си работодатели. Това стана възможно благодарение на уникалното оборудване за видеоконференции, което ВСУ ще закупи в рамките на проекта с холандските си партньори.

26 март 2013 г.
Варненският свободен университет получи предложение за партньорство от Google AdWords

Предложението има за цел реализирането на специализирани семинари и практически занятия, свързани с продуктите на Google. Проектът включва два семинара и две практически занятия. Всеки от семинарите има средна продължителност от 6 астрономически часа, а практическите занятия - по 2 астрономически часа.

26 март 2013 г.
Студенти от специалност "Право" проведоха стаж в Комисията за защита от дискриминация

Шестима четвъртокурсници от специалност право приключиха успешно стажа си в Комисията за защита от дискриминация. Стажът на студентите е реализиран по силата на подписан меморандум за сътрудничество между Комисията и Юридическия факултет на ВСУ "Черноризец Храбър".

26 март 2013 г.
Приключи работата по проект "Русия в сърцето на България"

Приключи работата по проект "Русия в сърцето на България" - изследване на паметни места в Североизточна България, свързани с културното, гражданско, политическо и военно присъствие на Русия у нас. Той е съвместна инициатива на ВСУ "Черноризец Храбър" и Фонд "Руский мир".

25 март 2013 г.
ВСУ е успешно ресертифициран в съответствие с Международния стандарт ISO 9001:2008

В края на февруари Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" беше ресертифициран за четвърти път от Международната сертифицираща организация "Бюро Веритас" (BUREAU VERITAS Certification) в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати с акредитации от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.

20 март 2013 г.
Компанията "Пепси" ще бъде партньор на ВСУ в практическото обучение на студентите

Ректорът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова се срещна с изпълнителния директор на "Куадрант Бевъриджис"* Тамир Шабат. Израелската компанията е официален дистрибутор на продуктите на PepsiCo за България.

19 март 2013 г.
Участие на ВСУ в най-престижния форум за наука, инженеринг и технологии в сферата на образованието

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" бе част от най-големия форум на Световната Академия за наука, инженеринг и технологии в сферата на образованието. Той се проведе в периода 5-8 март 2013 г. в Дубай.

13 март 2013 г.
Зимната приказка продължава - нови победи на студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" на Държавно студентско първенство по ски алпийски дисциплини "Боровец–2013"

Студентите от представителния отбор на ВСУ "Черноризец Храбър" по ски алпийски дисциплини отново се представиха отлично в класическата дисциплина – гигантски слалом и победиха представителите на Национална спортна академия "Васил Левски".

13 март 2013 г.
Стартира "Седмицата на кариерата" във ВСУ

С представяне на стажантската програма на Карфур, България "Чирак, калфа, майстор" от Светлин Севдин, мениджър "Подбор, обучение и развитие" на търговската верига стартира седмицата на кариерата във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

12 март 2013 г.
Отлично представяне на студенти от ВСУ "Черноризец Храбър" на Национална зимна универсиада "Пампорово – 2013"

Асоциацията за университетски спорт "Академик" съвместно с Националното представителство на студентските съвети организира и проведе от 04 до 09 март 2013 г. Национална зимна универсиада "Пампорово – 2013" с участието на 25 университета от цялата страна.

11 март 2013 г.
Варненският свободен университет с лице към бизнеса

Нашата нова философия е висше образование, получено в страната, но с акцент върху кариера и професионална пригодност в глобален контекст, казва в интервю за списание "Мениджър" ректорът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

8 март 2013 г.
Стартира седмица на кариерата във ВСУ

Седмица на кариерата стартира на 11 март във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". В рамките на инициативата на Кариерния център на ВСУ ще бъдат представени стажантски програми на работодатели, партньори на университета.

8 март 2013 г.
ВСУ отбеляза 135 г. от Освобождението на България на връх Шипка

Студенти, преподаватели и служители на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" се включиха в тържествата на връх Шипка по повод 135-та годишнината от Освобождението на България. Организатор на посещението са Архитектурния факултет и Руския център на университета.

4 март 2013 г.
ВСУ "Черноризец Храбър" посрещна представители на студентския съвет на УниБИТ

Представители на студентския съвет на УниБИТ проведоха работно посещение във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Гостите разгледаха базата на университета, запознаха се подробно с работата на Библиотеката и Технологичния институт и се срещнаха с представителите на Студентския съвет на ВСУ и ръководителят на офис "Международни проекти".

4 март 2013 г.
Започва реализация на проекта за преаранжиране и декорация на търговска зала в Мебелна палата "Лазур", реализиран от студенти на ВСУ

В началото на месец март започва реализацията на проекта за преаранжиране, декорация и ефектно осветление на основната търговска зала на Мебелна палата "Лазур". Проектното предложение, изработено от интердисциплинарен екип от студенти на Архитектурния факултет на ВСУ е победител в конкурса, организиран по специално задание на фирмата собственик на емблематичната за Варна мебелна палата.

19 февруари 2013 г.
Студенти подредиха изложба в Руското консулство във Варна

По покана на Генералния консул на Руската федерация във Варна Н. Пр. г-н Юрий Соловьов студенти от специалност "Архитектура" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" подредиха изложба в Руското консулство в морската столица.

19 февруари 2013 г.
ВСУ "Черноризец Храбър" на световно образователно изложение в Брюксел

Под егидата на Европейската комисия, Генерална дирекция "Образование и култура" и European Voice, част от Economist Group Business, в периода 8-9 февруари 2012 г. в Брюксел се проведе поредица от академични семинари и образователно изложение.

11 февруари 2013 г.
ВСУ посрещна ученици от варненската Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

Общо 170 гимназисти от 8 паралелки на 11 и 12 клас на Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" посетиха Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

7 февруари 2013 г.
Ректорът на ВСУ удостои със стипендии двама студенти за принос в дейността на Руския център на ВСУ

По повод четвъртата годишнина от създаването на Руския център на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ръководството на университета удостои със стипендии двама студенти за постигнати високи резултати в обучението по руски език и активно участие в дейността на Руския център.

30 януари 2013 г.
Руският център на ВСУ отбеляза своя четвърти рожден ден

С тържествена церемония в присъствието на приятели и партньори отбеляза своята 4-та годишнина Руският център на ВСУ. Над 20 хиляди са посетителите на центъра в четирите години на неговото съществуване. Тук са проведени повече от 12 семинари, 4 международни квалификационни школи, 11 кръгли маси, 10 изложби, 12 конференции и научни форуми.

30 януари 2013 г.
Практиките и стажовете в чужбина - едно от конкурентните предимства на ВСУ

И през тази учебна година студентите на Варненския свободен университет ще проведат своите практики и стажове в чужбина с цел повишаване на тяхната квалификация и конкурентоспособност.

28 януари 2013 г.
Студент от Варненския свободен университет спечели Стипендия Европа 2013

Студентът по "Право" във Варненския свободен университет Орлин Кисьов спечели шестото издание на конкурса за есе Стипендия Европа, учредена от българския евродепутат Кристиан Вигенин. Стипендията е в размер на една минимална работна заплата месечно за календарната 2013 г.

22 януари 2013 г.
Поредният голям успех на възпитаник на ВСУ "Черноризец Храбър"

Дипломният проект на арх. Матия Джедович с ръководители проф. д.а.н. арх. Иван Никифоров и проф. д-р арх. Росица Никифорова спечели награда в конкурса на "Archi-World® Academy Awards". Матия е сред 12-те най-добри млади архитекти в света.

10 януари 2013 г.

[Текущи новини]

[Новини - архив 2013 г.]

[Новини - архив 2012 г.]

[Новини - архив 2011 г.]

[Новини - архив 2010 г.]