Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Международна среща на обучители по лидерската методика „Грид“

Международна среща на обучителите по лидерската методика "Грид" в Европа се проведе на 9-ти и 10-ти май 2014 г. в гр. Кьолн, Германия. В нея взе участие доц. д-р Миглена Темелкова – преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която е единствената българка, сертифицирана от Грид - Германия и имаща право да обучава лидери по тази световно утвърдена методика. Доц. Темелкова изнесе доклад, свързан с конкретните характеристики на българския манталитет, способстващи или затрудняващи надграждането на лидерските способности на българите, както и с обучението по лидерство в България. В своето експозе тя припомни, че Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е единственото висше училище в страната, което провежда обучения, базирани на метода "Грид".

В срещата участваха над 30 представители на немския бизнес и Грид-обучители от Русия, Чехия, Полша и Германия. Работната среща на обучителите на лидери в Европа е резултат от потребността за усъвършенстване, не само на теорията за лидерството, но и на механизмите, по които ефективно да се изграждат бъдещите водачи в областта на бизнеса, политиката и обществения живот.

Обучението по лидерство в следващите години ще бъде основано на нова концепция, в която се интегрират ориентацията към хората, към резултата и фирмената култура. Именно върху тези три оси ще се гради и лидерското обучение във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Магистърската програма „Лидерство в глобална среда“ е динамично 18-месечно обучение, съобразено с най-новите концепции на методиката „Грид“.

В резултат на срещата бе уточнено и посещението в България на един от корифеите в областта на лидерството в Европа проф. Анатолий Цанковски - член на Руската академия на науките. Той ще участва с доклад в Международната научна конференция "Приложна психология - възможности и перспективи", която ще се проведе във Варненския свободен университет от 20-ти до 22 юни 2014 г. Проф. Цанковски ще изнесе и  лекция пред студенти от магистърската програма "Лидерство в глобална среда".by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия