Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ – 2017 г.

Квалификационен курс за обучение на учители по Национална програма „Квалификация“ – 2017 г. на МОН се провежда от 23-ти до 24-ти ноември 2017 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Темата на обучението е „Използване на мулажен метод при обучение и работа по професия „Модист".

 

 

В него участват експерти и учители от професионалните гимназии в страната. Обучението цели повишаване на квалификацията на учители от професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи “ по новото учебно съдържание при използване на мулажен метод в обучение и работа по професия „Модист“. Лектор е доц. д-р инж. Капка Манасиева – преподавател по конструиране и моделиране на облекло в специалност „Моден дизайн“ и ръководител на катедра „Изкуства“ във Варненския свободен университет. Всички участници ще получат удостоверение за завършено обучение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия