За ВСУ "Черноризец Храбър"

171 абсолвенти от факултет „Международна икономика и администрация“ получиха дипломите си на тържествена церемония

 

Тържествената промоция за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от пролетната сесия 2017 на факултет „Международна икономика и администрация“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе на 27 октомври.

 

 

171 абсолвенти от бакалавърските и магистърските програми на факултета  получиха дипломите си в присъствието на президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, проф. д-р Павел Павлов – зам.-ректор по научно-изследователската дейност, доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“, д-р Веселина Спасова – научен секретар на факултета, доц. д-р Мария Великова - ръководител на катедра „Администрация,   управление и политически науки” и доц. д-р Галина Момчева – ръководител на катедра „Информатика и икономика”.

 

 

Докторантът Борислав Димитров - д-р по организация и управление на производството получи своята диплома лично от Президента на университета проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която връчи и дипломите на абсолвентите с най-висок успех сред бакалаврите.

 

Сред бакалаврите от специалностите „Бизнес администрация и мениджмънт“, „Публична администрация и мениджмънт“, „    Бизнес мениджмънт в туризма“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Международни икономически отношения“ и „Информатика и компютърни науки“ шестима са получили отлични резултати по време на своето следване.

 

 

Своите дипломи получиха и 85 абсолвенти от магистърските програми: „Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз“, „Управление на международни бизнес проекти“, „Лидерство в глобалната среда“, „Администрация и право“, „Европейска администрация и мениджмънт“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“, „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Международна политика и сигурност“, „Международни финанси“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, „Счетоводство и контрол“ и „Европейска администрация и мениджмънт“. От тях 46 са завършилите с отличен успех.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия