Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ясни са лауреатите на стипендиантската програма на Варненския свободен университет „Аз ще уча и ще успея в България“

 

„И ако все още си задавате въпроса защо ще остана да живея в родината си, отговорът ми е – защото като високообразован човек, ще успея да намеря своето професионално място. Защото знам, че България има нужда от мен. И защото я обичам.“, пише в есето си от конкурса на стипендиантската програма на Варненския свободен университет „Аз ще уча и ще успея в България” Яна Йорданова от Варна.

20 са лауреатите на стипендиантската програма на Варненския свободен университет „Аз ще уча и ще успея в България”. Сред тях са ученици с отличен успех от завършено средно образование от градовете Варна, София, Пловдив, Бургас, Плевен, Шумен, Монтана, Кърджали, Троян, Свищов, Своге, Бяла, Провадия и Каварна. Един от лауреатите е възпитаник на  СУ „Христо Смирненски“ в с. Оброчище, област Добрич. Общата сума на отпуснатите едногодишни стипендии за обучение възлиза на близо 55 000 лв.

 

 

Отличените участници в конкурса кандидатстват с есе на тема „Аз ще уча и ще успея в България”. Необходимо условие за участие в програмата е зрелостниците да са с отличен успех и да са завършили средното си образование в България през учебната 2017/2018 година. 

Средният успех на стипендиантите на Варненския свободен университет е “Отличен” 5.77. Сред предпочитаните от тях специалности са държавно регулираните „Архитектура”, „Право” и „Строителство на сгради и съоръжения“, както и специалностите в професионалните направления „Национална сигурност“, „Администрация и управление“, „Информатика и компютърни науки“, , „Музикално и танцово изкуство“ и „Изобразително изкуство“.

За учебната 2018/2019 година Варненският свободен университет обяви прием по професионални направления. Обучението ще преминава през две нива – базово и профилиращо. Базовото ниво включва основни дисциплини в професионалното направление. След базовото обучение студентите имат възможност да изберат профилиращо обучение по специалности.

Предимствата на този вид обучение са свързани с времето, което имат младите хора да се ориентират и да осмислят обучението си в конкретната специалност, за да направят своя информиран избор.

Всички студенти, останали извън класирането на стипендиантската програма, могат да използват многобройните възможности за финансиране на обучението си след завършване на първия семестър. 

Практиката на ВСУ “Черноризец Храбър” и неговото Настоятелство е да предоставят и лични годишни стипендии на социално слаби или изявени в различни области студенти, както и да приемат заплащане на разходите за образование от фирми и браншови организации срещу договор за постъпване на работа след дипломирането. 

Стипендиантската програма е част от социалната мисия на университета да подпомага усилията на младите хора да повишават своята конкурентоспособност на пазара на труда и да се реализират успешно в България.

„Затова аз ще уча и ще успея в България, защото тя е моят връх, защото аз съм този връх, защото всеки българин е този връх, който устоява и винаги ще се извисява в битието и времето”, завършва есето си Боримил Шопов от Свищов.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия