Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Възпитаниците на факултет „Международна икономика и администрация“ получиха своите дипломи на тържествена церемония

 Бъдещите икономисти, IT- специалисти и мениджъри получиха дипломите си на тържествена церемония на 11 май 2018 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. На промоцията присъстваха Президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, проф. д-р Павел Павлов – заместник-ректор по научноизследователската дейност, деканът на факултет МИА доц. д-р Елеонора Танкова, научният секретар на факултета д-р Веселина Спасова, доц. д-р Мария Великова – ръководител на катедра „Администрация, управление и политически науки” и доц. д-р Галя Момчева – ръководител катедра „Информатика и икономика”.

 

 

 

В приветствените си думи към абсолвентите проф. Недялкова подчерта, че университетът има какво още да предложи на завършилите, защото динамичната среда, в която живеем не им дава право да изостават. Иновативните програми в областта на дигиталната икономика, предприемачеството и новите технологии са съобразени с именно с тези нови потребности, затова университетът подава ръка за партньорство на своите възпитаници.

 

 

Специален гост на събитието бе Директорът на териториалната дирекция на НАП - Варна Милена Колева.

 

 

179  са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на факултет  Международна икономика и администрация“, които завършиха успешно обучението си.

 

 

 

 

Своите дипломи получиха 108 бакалаври от специалностите: „Бизнес администрация и мениджмънт“,  „Публична администрация и мениджмънт“,           „Стопанско управление“, „Бизнес мениджмънт в туризма“, „Международен маркетинг“, „Финанси и счетоводство“, „Международни отношения и право“, „Международни отношения“, „Европеистика“, „Политология“, „Международни икономически отношения“, „Информатика“ и „Информатика и компютърни науки“.

 

 

23 от дипломираните бакалаври са постигнали отлични резултати по време на своето обучение като един от тях е пълен отличник.

 

 

Завършилите 71 магистри са възпитаници на магистърските програми: „Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския Съюз“, „Управление на международни бизнес проекти“, „Лидерство в глобалната среда“, „Администрация и право“, „Европейска администрация и мениджмънт“, „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса“, „Финанси и счетоводство“, „Финансов одит“, „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата“, „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“, „Софтуерно инженерство“, „Международна политика и сигурност“, „Международни финанси“, „Финанси“, „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“, „Счетоводство и контрол“ и „Европейска администрация и мениджмънт“. 38 от тях завършват с отличен успех, а петима са пълните отличници, които получиха дипломите си лично от Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

 

 

Своята диплома днес получи и Христо Русев, възпитаник на специалност   „Международни отношения и право“, едно от вече разпознаваемите лица на Варненския свободен университет –  лауреат на стипендиантската програма на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Аз ще уча и ще успея в България“ 2014 г., участвал  в младежкия форум „Паруса Русского Мира“, организиран от фонд „Руский мир“. Неговият първи филм “Happy hours” („Щастливи часове“)за живота в Париж след кървавите атентати  е послание за повече мир и живот в един по-нормален свят – на взаимопомощ и на доброто. Филмът беше официално представен в рамките на  програмата, посветена на 25-годишния юбилей на университета през 2016 г.

 

 

Възпитаниците на магистърските програми „Данъчен и митнически контрол“ и „Финансов одит“ – Мюдже Алиева и Венелин Кочев са участници в първия национален конкурс, проведен от CFI в България.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия