Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Академичният танцов театър на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ беше една от приятните изненади в Националните празници на професионалното фолклорно изкуство в Пазарджик

Академичният танцов театър на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ беше една от приятните изненади в Националните празници на професионалното фолклорно изкуство, коментира заместник-председателят на Съюза на българските музикални и танцови дейци и директор на Професионален фолклорен ансамбъл „Мизия“ – Любчо Василев.

 

 

От 2 до 11 май Пазарджик е домакин на Националните празници на професионалното фолклорно изкуство. Това е седмото издание на културния форум, който се провежда през 4 години - период, в който професионалните ансамбли обновяват изцяло репертоара си.

 

 

 

 

Събитието е най-големият форум за професионално музикално и танцово-сценично фолклорно изкуство. В него участват всички професионални фолклорни ансамбли в страната.

 

 

За трети път участие взеха и трите академични ансамбъла от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, Югозападния университет в Благоевград и  Варненския свободен университет. Артистите от Академичния танцов театър „Черноризец Храбър“ представиха на пазарджишка сцена концерт-спектакъла „Танц от душа блика“, в който участват и възпитаници на НУМИ „Добри Христов“ във Варна.

 

 

Утвърдени музикални и танцови творби бяха представени по нов начин в един ярък спектакъл с визия и идея, сподели още от впечатленията си от участието на варненци Любчо Василев.

 

 

Много силна програма, представена от Варненския свободен университет, която по нищо не отстъпва на тази на професионалните фолклорни ансамбли, коментира Атанас Чолаков – директор на Професионален фолклорен ансамбъл „Пазарджик“, част от организационния екип. Според него фолклорните ансамбли, макар и без официален статут, са единствените културни институти, които популяризират традиционната българска фолклорна култура. Той благодари и за участието на Академичния танцов театър на Варненския свободен университет в празничния концерт на Община Пазарджик.

 

 През октомври Съюзът на българските музикални и танцови дейци организира и специална конференция, на която експерти и художествени ръководители ще дискутират актуалните проблеми на сценичното фолклорно изкуство.   


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия