Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Възпитаниците на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" получиха своите дипломи на тържествена церемония

 

Бъдещите юристи, експерти по сигурността и психолози получиха дипломите си на тържествена церемония на 4 май 2018 г. във Варненския свободен университет. На промоцията присъстваха заместник-кметът на община Варна Пейчо Пейчев, заместник-ректорът по международна дейност, проекти и технологично развитие проф. д-р Теодора Бакърджиева, деканът на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов, доц. д-р Елеонора Такова – декан на факултет Международна икономика и администрация, доц. д-р Юлиана Матеева – ръководител на катедра „Правни науки“, доц. д-р. Валентин Тодоров – ръководител на катедра „Сигурност и бзопасност“ и доц. д-р Даниела Карагяурова – ръководител на катедра „Психология“, както и представители на съдебната власт, фирми и институции – партньори на Варненския свободен университет.

 

 

 

183-ма са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на Юридическия факултет, които завършиха успешно обучението си.

79 са дипломираните юристи, възпитаници на катедра "Правни науки", които получиха дипломите си от съдия Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд – Варна, Росица Станчева – зам.-председател на Гражданско отделение на Окръжен съд – Варна, Ерна Якова – председател на Районен съд – Варна, Христина Калчева – Председател на Управителния съвет на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България, комисар Борис Гинчев – началник на областната служба "Изпълнение на наказанията" – Варна и Калина Ангелова –Председател на Пробационен съвет – Варна.

 

 

 

От катедра "Сигурност и безопасност“ своите дипломи получиха 32 бакалаври от специалностите „Защита на националната сигурност“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и двама магистри от магистърската програма „Съдебни експертизи“.

 

 

От катедра "Психология" бяха връчени дипломи на 22-ма бакалаври и 48 магистри от програмите  „Психология и психопатология на развитието“, „Приложна психология“ и „Психологическо консултиране“.

36 от възпитаниците на Юридическия факултет завършиха образованието си с отличен успех, тримата пълни отличници получиха дипломите си лично от заместник-ректора проф. д-р Теодора Бакърджиева.

 

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия