Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Практикум на магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“

 

Студенти от  магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” във Филиал – Смолян на Варненския свободен университет провеждат практикум в териториалните дирекции на Агенция „Митници" в Пловдив и Бургас.

 

 

 

От 9-ти до 11-ти март повече от 100 магистранти ще се запознаят с различни практически аспекти в работата на агенцията.

 

 

 

 

Магистърската програма е предназначена за широкопрофилна и специализирана подготовка и обучение на ръководители и експерти с професионални интереси в областта на икономиката, финансите, счетоводството, търговското право, финансовото право, международните разплащания, управлението на службите за данъчен и митнически контрол, данъчното и митническото облагане на икономическите агенти, митническите режими и процедури, данъчната и митническата политика на ЕС и най-вече в областта на данъчния и митническия контрол. Полученото образование е основа за успешна реализация в областта на данъчната и митническата администрация.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия