Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет в предаването „Посоки.eu“ на Телевизия „Черно море“

 

За вълнуващата церемония по връчването на ордена „Св. св. Кирил и Методий“, първа степен, за изключителното признание от най-високо държавно ниво, високите очаквания към висшето образование и наука, за нуждата от дългосрочна визия в образованието, за различните индикатори за качество на висшето образование и създаването на нови креативни личности, които успешно да се реализират в бъдеще  – президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова в предаването  „Посоки.eu“ на Телевизия „Черно море“.

 

Проф. Недялкова представи и ключовите инициативи на Варненския свободен университет, свързани с креативното мислене на студентите и формирането на качества за комплексното решаване на проблеми, сред които са Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ под патронажа на световно известният учен, архитект и урбанист проф. Ян Гел, поредното обучение на Института за интегрирано управление на общините по темата „Интегрирано управление на отпадъците“ с участие на представители на Европейската комисия, законодателната и изпълнителната власт и инициираният от Студентския съвет на университета постоянно действащ студентски форум „Дигитален свят и глобално гражданство“.

 

 „Посоката е към компетенции на младите хора и новите качества, които обществото изисква от тях, към креативността на младите хора и фокус върху студента и неговата личност“, споделя във финала на разговора проф. Недялкова.

 

Пълното интервю с президента на Варненския свободен университет, можете да видите тук:

 

by ВСУ Черноризец Храбър