За ВСУ "Черноризец Храбър"

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на тема Практикуване на професията „Инженер в инвестиционното проектиране“

 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
КАТЕДРА „СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“
АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

ОРГАНИЗИРА


ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ
на тема


Практикуване на професията
„Инженер в инвестиционното проектиране“
24 януари 2018 г. 13.00 ч. зала УСК 2

Лектори: инж. Иван Каралеев - Председател УС на КИИП
инж. Светлана Николчева - Заместник-председател на КИИП

 

 

За допълнителна информация:
доц. Милена Кичекова, тел: 052/359-621, e-mail: sss@vfu.bg

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия