Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет инициира представяне на иновативни дигитални решения за популяризиране на Варна като туристическа дестинация

 

 

Варненският свободен университет инициира представяне на иновативни дигитални решения за популяризиране на Варна като туристическа дестинация.

 

Срещата е част от проекта „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ по програма УРБАКТ III, в който университетът е изпълнител.

 

 

 

Конкурсът за бизнес проекти по дейност „Откриване на нови перспективи и надграждане на квалифитета на браншовите организации в сферата на туризма“ще се проведе на 14 ноември 2017 г.от 14.00 ч.в зала „Варна“ на Община Варна.

В рамките на конкурса фирми, физически лица и екипи имат възможност да представят свои проекти за дигитални информационни и/или маркетингови услуги, промотиращи Варна като туристическа дестинация.

Проектите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да представят нов иновативен продукт (услуга) в процес на реализация или влязъл в експлоатация не по-рано от 1 година преди неговото представяне в конкурса;
 • Предложения продукт (услуга) да има като резултат  подобряване на информационната среда във Варна и региона по отношение на предлагания туристически продукт (услуга), вкл. туристически, културни, спортни и др. обекти и събития, бизнес среда и др.

 

Описание на проекта трябва да бъде представено в писмен вид в деня на събитието и проектът да презентиран на място в рамките на 7 мин.  Презентацията (описанието) трябва да обхваща следните основни моменти:

 • Същност и цели на проекта;
 • Целеви групи на проекта – обхват и обем;
 • Технологична основа за реализацията на проекта;
 • Етапи на реализацията, като ясно се дефинира етапът, на който проектът се намира в момента (задължително е проектът да е най-малко на етап „създаден динамичен прототип“);
 • Иновативност на предлагания продукт (услуга);
 • Анализ на мнения на потребители (потенциални потребители);
 • Финансови параметри на проекта (бизнес модел за реализация и финансова устойчивост);
 • Свързани проекти и/или организации, подкрепящи проекта;
 • Перспективи за развитие.

 

Победителят в конкурса ще получи награда в размер на 1 000 лв. за развитие на проекта.

 

Участието изисква регистрация - https://goo.gl/zSFA81

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия