Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Президентът на Република България издаде указ за удостояването на проф. д.ик.н. Анна Недялкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен

Президентът на Република България Румен Радев подписа указ за удостояване с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен на проф. Анна Недялкова – Президент на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за нейния значим принос в развитието на българското образование и наука и по повод 70-ата й годишнина.

 

 

Предложението е инициирано от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, сред чиито учредители е проф. Недялкова. Под нейното непосредствено ръководство е сертифицирана системата за управление на качеството на ВСУ по международните стандарти ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, успешно е въведена Европейската система за трансфер на кредити и университетът е удостоен от Европейската комисия HR Excellence in Research Logo – лого, удостоверяващо прилагането на принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи. Тя става първият български ректор, избран за член на Клуба на ректорите на Европа в Оксфорд през 2006 г.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия