Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Удължава се срокът на проект „Студентски практики“- фаза 1

 

 

Периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - фаза 1" се удължава до 29.09.2018 г. 

 

Във връзка с  това предстоят информационни срещи със студентите по факултети. Повече информация за графика на срещите може да се намери тук.

 

 

До настоящия момент в рамките на проекта над 800 студенти от университета са провели практическо обучение в реална работна среда под ръководството на ментор от организацията-работодател и на академичен наставник - преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър".

След успешното приключване и отчитане на практиката всеки студент получава от университета стипендия в размер на 480 лева и удостоверение, което може да приложи към своето портфолио.

За участие в практическо обучение могат да кандидатстват всички студенти, които се обучават в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение.

 

Кандидатстване онлайн за участие в проекта на http://praktiki.mon.bg/sp/

 

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ.

 

За повече информация:

 

Кариерен център на ВСУ „Черноризец Храбър“

кабинет А 425, тел.: 052/359 515

и  

отдел „Международна дейност и проекти”,

тел. 052/359 523

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия