Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Обществено обсъждане на проекта на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България

 

Междуведомствена работна група за разработване на проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България е създадена със заповед № P-128 на министър-председателя Бойко Борисов от 6 юли 2017 г. е създадена. Съгласно заповедта, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) изпълнява функциите на секретариат на Междуведомствената работна група и подпомага нейната работа.

 

 

Проектът е предназначен за обществено обсъждане с представители на експертната общност и академичните среди и е достъпен в интернет, на адрес: http://borkor.government.bg/bg/page/489.

 

Във Варна експертното обществено обсъждане на Проекта на Актуализирана стратегия за национална сигурност се организира и провежда от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в партньорство с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

 

Обсъждането ще се проведе на 16.10.2017 г. от 14.00 ч., в Зала УСК – 3 на ВСУ „Черноризец Храбър”.

 

Представянето на актуализирания документ и публичното обсъждане ще се ръководи от д-р Георги Кръстев - съветник в политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността.

 

Целта на обсъждането е да се представят новите моменти в стратегията, експертните становища и предложения на участниците - представители на областна и общинска администрация, териториални структури на МВР и ДАНС, академичните среди, гражданското общество.

 

През месец юни 2010 г. ВСУ „Черноризец Храбър” беше домакин на първото публично обсъждане на проекта на действащата към момента Стратегия за национална сигурност на Република България с участието на доц. д-р Румен Миланов и д-р Георги Кръстев. Стратегията беше приета с решение на Народното събрание от 08.03.2011 г. и в нея са отразени някои съществени предложения на академичната общност на университета.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия