Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти на Варненския свободен университет се включиха в новоучредената „Младежка асоциация по политически науки“

 

Студенти, докторанти и млади политолози от цяла България учредиха „Младежка асоциация по политически науки“ във Варна.

 

 

В срещата, проведена на 16 септември 2017г., взеха участие представители на „Студентски клуб на политолога“ към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Сдружение „Его Политико“ и „Студентска асоциация за изследване на международните отношения“ към Университета за национално и световно стопанство, „Работилница по феноменология на политиката ARS“ към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, студенти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Нов български университет и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и младежи от цялата страна, получили образование в областта на политическите науки.

 

 

За председател на Асоциацията бе избран варненският политолог Сергей Петров. Той е възпитаник на Великотърновския и Варненския свободен университет. В момента е експерт „Младежки политики и партньорства“ към Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“. Заместник председатели на организацията са Христина Димитрова – председател на студентско сдружение „Его Политико“ и Саркис Саркасян – млад политолог, получил образованието си в сферата на политическите науки във Великотърновския университет.

По думите на председателя на сдружението - Сергей Петров – новосформираната младежка политологична асоциация е с отворени врати, както към младите хората, така и към структурен диалог със сходни регионални, национални и международни организации, в това число и всички отговорни фактори, които имат въздействие към българските младежките политики.

„Ние даваме един чудесен пример. В избраното ръководство на асоциацията има представители с противоположни политически възгледи. Въпреки това, всички са осъзнали, че като хора могат да преценят какви политически ценности да възприемат, но като експерти, те трябва да бъдат безпристрастни и обективни. Всички са изключително активни и мотивирани да работят. Наша е отговорността да повишим репутацията на политическите науки, да зададем нов тон и да прекратим порочната практика, в която академици от сферата на политическите науки натрапват партийните опорни точки и ги поднасят на обществото като експертен анализ. Заради подобни практики, понякога е срамно в България да се наречеш политолог“ – добави още Сергей Петров.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия