За ВСУ "Черноризец Храбър"

Изложба на студентски проекти ще даде креативни решения за градската среда във Варна

 

Изложба на студентски проекти, изготвени в рамките на Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ ще бъде открита на 14 септември 2017 г. в 14:00 ч. на входа на Морската градина.

 

 

 

Създадена по идея на Президента на Варненския свободен университет – проф. д.ик.н. Анна Недялкова с подкрепата на кмета на община Варна Иван Портних, студентската лаборатория „Варна – град за хората“ работи в подкрепа на качествената градска среда и създаването на публични пространства, адаптирани към потребностите на хората. Работата по разработването на реални проекти ще надгради знанията и практическите умения на бъдещите архитекти, строителни инженери и дизайнери.

 

На 15 август тази година при удостояването си със званието „почетен гражданин на Варна“ проф. Недялкова дари пълния размер на паричната си награда на студентската лаборатория.

 

Воля за подкрепа и научно ръководство на лабораторията изрази и световно известният датски архитект проф. Ян Геел, който пристига във Варна през октомври. Арх. Геел ще присъства на тържественото откриване на учебната година във Варненския свободен университет на 2 октомври, когато ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на ВСУ „Черноризец Храбър“

 

Концепция

Целта на Студентската лаборатория е да генерира широка палитра от проекти, предлагащи креативни и нестандартни идеи за естетизация на градската среда в Морската ни столица. Тя ще работи в подкрепа на създаването на публични пространства, адаптирани към потребностите на хората. Концепцията му се базира на принципите за осъществяване на партньорство между ВСУ „Черноризец Храбър“ и Община – Варна за имплементиране на творческия устрем на студентите в естетизацията на градската среда и приобщаването им към обществения живот на града.

 

Участници

В концепцията на лабораторията е заложено разработването на креативни и иновативни проекти за Варна от студенти и преподаватели, които да бъдат предоставени на Община Варна за реално изпълнение.

 

 

Основни дейности

Основни дейности, заложени в концепцията са:

 • Генериране на проектни предложения за най-неглижираните обществени места в град Варна;
 • Изготвяне на предпроектни проучвания за избраните обекти;
 • Разработване на студентски проекти за естетизация и модернизация на публични пространства и сграден фонд;
 • Представяне на студентските разработки на общинската администрация и широката общественост.
 • Изработване на инвестиционни проекти в техническа фаза от преподавателите - архитекти до етап получаване на Разрешение за строеж със съдействието на студентите.

 

 

 

Резултати до момента

 

В разработването на проектите взеха участие 57 студенти от IIи IVкурс, специалност „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“.

 

Изготвени са над 100 идейни проекта за различни публични зони на град Варна. От тях 21 са селектирани и представени на Община Варна за одобрение.

 

В направление №1 „Ревитализация и дизайн на градската среда са разработени следните задачи:

 • Подлези – 6 бр. - при спирки „Явор“, „ДКС“, „Пикадили Парк“, Икономически университет – Варна и в кв. „Чайка“ срещу стадион „Юрий Гагарин“.
 • Спирка – 1бр. – спирка „Акациите“
 • Надлез – 1 бр. - в жк „Владислав Варненчик”, бул. „Трети март”.
 •  Площад – 2 бр. - пред храм „Св. Петка” и зад Съдебната палата
 • Арт инсталации – 4 бр. - като "Заключи любовта си в метално сърце" и пейки, велостоянки и оградни пана.
 • Нова обществена сграда – 1 бр. - Културен център с многофункционална зала и библиотека на бул. "Сливница" (триъгълника до предприятието за незрящи) с РЗП 8-9000кв.м;
 • Зони за озеленяване и благоустрояване – 4бр. – зоната по протежението на ул. „Царевец“, градинаката зад цветния пазар „Чаталджа“, около младежката площадка в Морската градина, парк кв.„Възраждане“ – кв.„Младост“.

 

В направление № 2 „Опазване на културното наследство“ са разработени 3 проекта:

 • Пилотен проект за консервация, реставрация и устойчиво строителство на недвижимото културно наследство в централната градска част на Варна - Жилищна сграда, бул. "Приморски" №117.
 • Проект за реставрация и рехабилитация на уличния фронт на сградата на ул. "Преслав" №20.
 • Проект за реставрация и рехабилитация на уличния фронт на сградата на ул. Преслав № 25/ ул. "Дръзки" № 22.

 

 

Перспективи

Проектът за Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ ще се обогатява непрекъснато с нарастване на неговата популярност. Ето и някои от очакваните конкретни резултати:

 • Стимулиране на студентската креативност и иновативност за изпълнение на социални и общественозначими задачи за гр. Варна;
 • Разработване на студентски проекти по реални и актуални теми за естетизация и модернизация на публични пространства и сграден фонд в гр. Варна.;
 • Ангажиране на различни целеви групи – студенти, преподаватели, граждани, районна администрация и др. в обществения и културен живот на града;
 • Публичност на резултатите от сътрудничеството между университета и Община Варна;
 • Популяризиране на студентските разработки с цел представяне на възможностите, които ВСУ „Черноризец Храбър“ предлага за обучение и проектна работа;
 • Разработване на отличените проекти в техническа фаза до етап получаване на разрешение за строеж и последваща реализация от Община Варна.;
 • Реализираните проекти ще повишат комфорта на обитаване на гражданите и ще послужат за модел на добри практики за работа с Община Варна.

 

Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ е и ще остане една отворена и динамична платформа за генериране на предложения за естетизация на публичните пространства във Варна, съобразена с потребностите на хората.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия