Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет работи активно по темата „Smart Cities“

 

Темата за интелигентните градове е в основата на различни инициативи, програми и проекти, по които Варненският свободен университет работи в последните няколко години.

 

Преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще обучават заинтересовани лица за използване на социалните мрежи за промотиране на Варна като туристическа дестинация. Договорът между община Варна и Университета по проект „Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите“ беше подписан на 30 август. Наред с обучението на представители на    публичната администрация, туристическия бизнес и културни институции за използване на социалните мрежи за придобиване на практически умения по дигитален маркетинг, катедра "Информатика и икономика" ще осъществи и проучване за откриване на нови перспективи и надграждане капацитета на браншовите организации в сферата на туризма.

 

 

Друг проект, по който Варненският свободен университет работи в партньорство с ИКТ Клъстер – Варна и "Отворени данни за умни градове". В рамките на проекта студенти от различни професионални направления като архитектура, дизайн и компютърни науки ще работят съвместно с ментори и експерти. Те ще подпомогнат осъществяването на четири основни дейности:

 

 

 

- Създаване на отворена база данни на сайта на Община Варна с информация за недвижими културни ценности и други известни сгради на територията на града. На базата на тези данни, като илюстрация на възможностите за използването им, ще бъде създадена интерактивна карта на описаните обекти;

 

- Провеждане на семинар по ОТВОРЕНИ ДАННИ за ученици и студенти за същността и използването на отворени данни, технологии за съхранение и достъп до данни и възможности за създаване на приложения за умни градове с отворени данни;

 

- Национално състезание по извличане на данни за ученици и студенти цялата страна, в което ще се включи проблем на региона, който ще се даде като конкретно предизвикателство за разрешаване от участниците;

 

- Създаване на архитектурни проекти за ревитализиране и за фасади на сгради.

 

„Smart Cities” се нарича и отборът, с който студентът на Варненския свободен университет Георги Спасов от специалност „Информатика и компютърни науки“ се класиран за участие в ESA App Camp, който ще се проведе от 11 до 18 септември в италианския град Фраскати.

 

 

В рамките на събитието отборите ще разработват мобилни приложения с използване на данни от сателити на НАСА и ще предложат решения в областта на интелигентните градове, управлението на кризисни ситуации, свързани с бедствия и аварии, земеделието, енергетиката, транспорта, логистиката, строителството, аеронавтиката, здравеопазването и мобилните комуникации.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия