За ВСУ "Черноризец Храбър"

Танцът - нов елемент в научната програма на IX Международна квалификационна школа

 

Флашмоб  във ВСУ!

 

Богатството на класическия руски танцов фолклор и неговото  важно място в съхраняването на световното културно-историческо наследство беше обсъдено в рамките на темите «Танцът и лингводидактиката»“ и «Руският език с танци и пляски» - нов елемент в научната програма на IX Международна квалификационна школа във Варна. Младите русисти се запознаха с методически подходи за включване на танца в креативните инструменти за чуждоезиково обучение в контекста на интеркултурното образование. Съчетанието на традиционното познаване на музикално-танцовия фолклор и развиването на практически танцови умения на различните етапи на овладяване на езика може да послужи за фундамент на нова методическа платформа и технология за достъп до културно-историческото наследство на Русия като общочовешко достояние.

 

 Според доц. д-р Надя Чернева, „важна и необходима част от   успешното обучение за всеки вид дейност е интересът към него, не само интелектуален, но и емоционален. Попиването на информацията не само с ума, но и със сърцето и тялото е добър начин за облекчаване на усвояването на знания. Неразработеният досега в детайли лингводидактически потенциал на физико-психологическия и социокултурен феномен „танц“ предопределя търсенето на нови педагогически стратегии и технологии и необходимостта от създаване на методическа концепция със съответната система от упражнения, „оправдаващи“ включването на „езика на танца“ в процеса на приобщаване към чуждата лингвокултура“.

 

Възторг у студентите предизвика привличането на ярки и запомнящи се фрагменти от известни кинофилми и телевизионни предавания, които поставиха началото на сериозна дискусия за методите на зрителна семантизация, стимулиращи интереса на обучаемите при осмислянето на изучавания материал; за възможностите за създаване, съхраняване и обогатяване на персонална мултимедийна библиотека на ученика. С огромно удоволствие младите русисти предлагаха свои интерпретации на символиката на предложените видеосюжети.

 

 

Участниците в Школата с удоволствие обсъждаха возможните упражнения на базата на различни словесни, музыкални, танцови и пластически образци. Студентката от Пловдивския университет Любима Иванова представи руския национален костюм, а студентите от Белградския университет              /Сърбия/, Молдовския университет /Молдова/ и  Самцхе-Джевахетския  университет /Грузия/ предложиха свои идеи за включването на танца в процеса на обучение по РКИ.

 

Не остана без внимание и въпросът за ефективността на извънаудиторните занятия по руски език (кръжоци по танци, клубове на ценителите и познавачите на танца) и все по-полярните масови танци, често на открито, спортните състезания с участието на мажоретки, международните танцови фестивали.

 

Участниците в Школата разсъждаваха и споделяха мнения за възможностите за придобиване на „преживяно“ знание, с включване на телесната памет и „стимулираните“ от танца и музиката емоции. Танцът и музиката, като катализатори на един необикновен процес на потопяване в дадена лингвокултура, осигуряват на  интелекта особен комфорт в усвояването и преработката на лингвистическата информация и културния контекст. Според миланските русисти, „танцувайки в компания, хората просто изпитват удоволствие и учат, развличайки се. Оздравителната функция на танца е също важен аргумент в използването му за методически цели“. Всички присъстващи в аудиторията се съгласиха, че начинът на живот, при който ти се иска да споделяш танците си с другите в училище, в университета, на улицата, да си млад, изпълнен със сили, за всички е особено  привлекателен.

 

Някак естествено и спонтанно се роди идеята за провеждане на междукултурен танцов тренинг под надслов „Вижте,опишете и покажете“ с акцент върху националната специфика на танца и народопсихологията на съответната лингвокултурна общност, който би позволил на всички да попълнят знанията си за етническата култура на страните-участници в благоприятна психологическа обстановка.

 

 

 

Два дни студентите се подготвяха за първия флашмоб в историята на  Школата като продължение на дискусията и обмяна на практически опит по време на майсторския клас, посветен на руския фолклорен танц. Първият флашмоб на Школата във Варненския свободен университет се превърна в най-доброто доказателство за сплотеността на младите русисти на Европа.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия