За ВСУ "Черноризец Храбър"

Магистърската програма „Управление на културния туризъм“

 

 

Развитието и предлагането на културно-историческото наследство „облечено” в атрактивна опаковка за туристическо потребление трябва да бъде балансирано с отговорност и необходимата сериозност, спрямо историята и националните ценности. Глобалният характер на туризма създаде последователност от предизвикателства пред много общности, ето защо на страната ни са необходими подготвени специалисти в областта на управлението на културния туризъм. Целта на магистърската програма „Управление на културния туризъм“, която стартира във Варненския свободен университет, е да създаде необходимите кадри, които да работят за съхраняване на местните идентичности и едновременно с това да отговарят на очакванията на туристите по отношение на качество и стандарти. Важен е балансът между социо-културните потребности и икономическите предизвикателства.

Магистърската програма предлага възможност за висока професионална подготовка на всички, които желаят да се квалифицират като специалисти в този конкретен сегмент на туристическата индустрия.

Придобитите извън университета знания и умения могат да бъдат сертифицирани и приравнени към определен брой образователни кредити. В рамките на програмата студентите разработват и промотират нови туристически продукти под ръководството на водещи в бранша учени и експерти.

 

Проф. д-р Николай Овчаров – ръководител на магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“:

 


 

Културният туризъм набира в последните години голяма скорост в България. Това не е чудно, защото ние сме сред трите страни с най-много културно-исторически паметници в Европа, заедно с Гърция и Италия. Знаем какво те са направили от своите паметници, а ние в момента сме в движение, за да можем да направим същото. Ето защо е много важно такива обекти като Перперикон, като Татул, като долината на Тракийските царе, като българските столици да бъдат от една страна разкривани от археолозите разбира се, но много важното е да бъдат рекламирани, популяризирани, да бъде създадена необходимата организация, за да могат да станат обекти за културно-исторически туризъм. Естествено един от най-важните въпроси е управлението на културно-историческия туризъм, защото говорим за един огромен бизнес, който ще се развие в България. Така, че в този смисъл идеята на Варненския свободен университет да направи магистърска програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“, която стартира още от есента на 2017 година, е изключително интересна, а няма да крия, че и аз имам участие в нея. Това ще бъде първата програма в България. Разбира се културно-историческият туризъм се разглежда на различни места, под различна форма в българските университети, но толкова целенасочено той да влезе в рамките на една магистърска програма се прави за първи път. Въпреки, че можете да ме наречете пристрастен, аз съм убеден, че това е изключително важно за бъдещето на българската икономика.

 

Доц. д-р Румен Драганов - директор на Института за анализи и оценки в туризма, преподавател магистърската програма „УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“

 


 

Според мен е изключително важно да създадем кадри, които да могат да работят на различни управленски нива в държавната и общинската администрация, поради нововъзникналата ситуация в туризма, след създаването на Министерството на туризма и на различните служби свързани с туризма в общинските администрации. Ние изпитваме недостиг от кадри, които да могат да работят както по европейски проекти, така и по проекти, които са свързани с развитие на националната програма за устойчив туризъм и в съответствие със стратегия 2030, приета неотдавна от туристическата общност. Участниците в магистърската програма ще имат възможност да се запознаят с цялата гама на управленски инструменти, необходими на кадрите, работещи в държавната и общинската администрация, като се започне от самите документи за влизане в тази администрация, разработването на концепции и програми, свързани с туризма.

 

Обучението в магистърската програма е три семестъра в рамките на 12 месеца. Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване. За повече информация:

http://ksp.vfu.bg/magistar/specialnosti/163

 

e-mail: pavleta_vfu@abv.bg

 

тел. (+359) 52 359 572

 


 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия