За ВСУ "Черноризец Храбър"

Във Варненския свободен университет стартира IX-та Международна квалификационна школа за млади русисти

 

 

На 21-ви август в Руския център на  ВСУ „Черноризец Храбър“  се проведе тържественото откриване на  IХ Международна квалификационна школа „Съвременни  педагогически  технологии в обучението на  руски език като чужд“. Фонд „Русский мир“ за пореден път подкрепи този форум  във Варна, като едно от най-значимите събития в областта на обучението по руски език, не само в България, но и в Европа, насочени към подобряване на методическата подготовка на младите хора на прага на тяхната професионална реализация като учители по руски език.

 

Тази година в школата участват повече от 50 студенти-русисти, от 11 университета в 8 европейски държави, програмата по която се обучават е изключително богата, а ключовата тема е „Иновационни методи в преподаването на руски език като чужд“.

 

 

В школата участват студенти от Белградския университет (Сърбия), Будапещенския университет „Лоранд Етвеш“ (Унгария), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ (България), Букурещка икономическа академия(Румъния), Букурещки университет(Румъния), Милански държавен университет (Италия), Педагогически университет (Полша), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България), Молдовски държавен университет (Молдова), Самцхе-Джавахетски държавен университет  (Грузия), Шуменски  университет „Епископ Константин Преславски“ (България).

 

Актуалната научна програма и водещите руски специалисти, по чиито учебници се обучават русисти от цял свят обуславят неизменния интерес и участието на много български и чуждестранни слушатели. Тази година участниците ще се насладят на лекции и майсторски класове, проведени от проф. Леонид Московкин от СПбГУ, проф. Валери Ефремов от РГПУ им. А. И. Герцена, ст.пр. Денис Букин СПбГУ, доц. Надя Чернева от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и проф. Галина Шамонина от ВСУ „Чрноризец Храбър“.

 

IХ Международна квалификационна школа се провежда с подкрепата на Община Варна, Генералното консулство на Руската федерация във Варна, Представителството на Россътрудничество в България, Националното издателство за образования и наука „АзБуки“ към МОН на Република България и Българската национална мрежа на преподавателите  по руски език и култура (БНСПРЯК).

 

Началото на Международната квалификационна школа беше поставено от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. В обръщението си към  гостите и участниците, тя даде висока оценка за усилията на Фонд „Русский мир“ за подпомагане на професионалното развитие на младите хора.Проф. Недялкова подчерта, че Школата отговаря на целите за интернационализация на университета, тъй като събира студенти от много европейски държави и ги обучава, не само по методика, но и развива техните умения за професионално общуване и взаимодействие, което е от голямо значение за бъдещото им кариерно развитие.

 

 

По думите й, "когато пристигнат участниците в Школата през месец август това означава, че е време в нашия университет  да се говори на руски език". Проф. Недялкова сподели, че за деветте години на съществуването й, в Школата са сертифицирани  430  участници, които сега не само преподават в училища и университети в своите страни, но имат правото и самочувствието да претендира за собствена професионална мрежа.

 

На откриването присъства академичното ръководство на Варненския свободен университет – вицепрезидентът г-н Яни Янев, ректорът – проф. д.пс.н. Галя Герчева, заместник- ректорите – проф. д-р Павел Павлов, проф. д-р Валери Стоянов и проф. д-р Теодора Бакърджиева

 

Ръководителят на управлението на руските центрове към Фонд „Русский мир“ Нколай Сергейчев, прочете поздравителен адрес от Изпълнителния директор на Фонда Владимр Кочин. В него г-н Кочин благодари на ръководството и екипа на Варненския свободен университет за организирането на форума и подчертава, че Школата си е извоювала добро име сред цяло поколение русисти, които с топлота си спомнят за незабравимите дни на професионално общуване в Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“. Царящата тук дружеска, непринудена и творческа атмосфера дава възможност по-добре да се усвояват знания, предавани от опитните преподаватели в Школата, се казва още в поздравителния адрес.

 

 

Николай Сергейчев изрази от свое име и от името на всички, работещи във Фонда огромна признателност към проф. Анна Недялкова, президент на Варненския свободен университет за личното й съдействие и постоянна подкрепа на този уникален за Европа младежки форум и пожела на всички успехи, ползотворна работа и удоволствие от учебните занятия във Варна.

 

На откриването присъства и първият секретар на посолството на Руската федерация в България и представител на Министерство на образованието и науката на Русия –  Роберт Шестаков. Участниците поздрави и ръководителят на представителството на Россътрудничество в България Павел Журавльов. Той подчерта, че насочеността на школата към младото поколение русисти – студенти в горните курсове, бъдещи преподаватели по руски език в европейски и азиатски държави, които ще продължат славните традиции на своите предшественици в разпространението и популяризирането на руския език и култура в чужбина е особено ценна. „Руският език е вашето конкурентно предимство! Гордейте се с него и го използвайте!“, посочи още той.

 

Официален медиен партньор на Школата е Националното издателство за образование и наука "Азбуки" към МОН. Неговият директор г-жа Надя Кантарева-Барух пожела на участниците успех в усвояването на педагогически умения, като покани всички да споделят постиженията си на страниците на националния вестник "Азбуки" и специализираните издания.

 

Главният експерт по руски език към МОН д-р Стоянка Почеканска отбеляза значението на Международната квалификационна школа в процеса на предаване на опит и добри практики  в обучението по руски език.

 

От името на директорите на средните училища с разширено изучаване на руски език във Варна,  г-жа Албена Павлова, директор на СО „Гео Милев“ покани младите русисти да реализират своите творчески идеи в училището.

 

Беше получен и поздравителен адрес от името на г-жа Лилия Христова,  директор на Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

 

В приветствените си думи по повод откриването на форума от името на лекторите проф. Леонид Московкин, подчерт, че на официалното откриване присъства не само ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър“, но и представители на различни държавни, обществени и професионални организации, като доказателство за значението на Школата за всички, работещи в областта на популяризирането на руския език и на руската култура. Той се обърна към участниците с думите: „Това е уникална школа, единствена в Европа за млади русисти и трябва да сте горди, че сте сред избраните да бъдете днес тук“.

 

По думите на ръководителя на Руския център на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д-р. Галина Шамонина целта на това събитие е да развива научната и творческата активност на младите русисти. „Международната квалификационна школа на Варненския свободен университет има за цел да обучава начинаещи педагози, да изгражда знания и умения, които да успешно са де прилагат на практика. Школата помага на младите русисти, като се ползва от съвременните постижения на методиката на преподаването на руски език като чужд, и опирайки си на добри практики творчески внедрява иновативни технологии в учебно възпитателния процес, създава условия за придобиване на практически навици и формиране на индивидуален креативен стил в преподавателската дейност“, посочи тя.

 

 

По традиция, официалното откриване завърши със стихове, посветени на богатството и изяществото на руския език. Тази година, организаторите подбраха стихове на грузинския поет Йосиф Гришашвили:     

 

Как будто целый мир тебе знаком,

Когда владеешь русским языком…

Вот почему нам близок чистый, ясный

Народа русского язык прекрасный.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия