Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студенти от Ню Йорк и Лос Анджелис във ВСУ „Черноризец Храбър“

 

            ВСУ „Черноризец Храбър“ представлява интерес за студенти от престижни университети на Ню Йорк и Лос Анджелис. Група от 30 представители на Колумбийския университет, Корнел университет, Калифорнийския университет, както и от Йелския университет бяха придружени от 18 преподаватели и експерти в различни области на бизнеса и практиката. Целта на посещението бе установяване на взаимно изгодно сътрудничество. Екип на университета  представи специалностите, степените и формите на обучение във ВСУ, като Студентският съвет показа свои разработки и проекти. Членове на делегацията направиха предложения за съвместни инициативи и промотиране на ВСУ зад граница, особено на образователния пазар в Китай, чийто представители са те. По време на дискусията се откроиха  предимствата на ВСУ през погледа на колегите от САЩ и Китай и възможните посоки на взаимодействие – онлайн програми; гъвкави форми на обучение; сътрудничество с практиката; Черноморският регион и туристическата индустрия като проблематики за съвместни приложни проекти; научни изследвания, които да подпомагат навлизането на китайския бизнес в региона и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия