Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет подписа меморандум за партньорство с Университета по информационни науки и технологии в Охрид

 

Меморандум за разбирателство и академично сътрудничество подписаха днес (22 юни, 2017 г. ) ректорът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – проф. д.пс.н. Галя Герчева и ректорът на Университета по информационни науки и технологии (УИНТ) "Св. Павел Апостол“ в Охрид – проф. д-р Нинослав Марина.

 

 

По силата на документа двете висши училища се ангажират да спомагат и развиват академично сътрудничество като насърчават академичния обмен, организират съвместни семинари и курсове, обменят публикации и други учебни материали, организират съвместни изследователски дейности.

 

 

Двете образователни институции обединяват усилията си за подобряване на взаимодействието между тях и индустриалните предприятия, компании и бизнес организации в ЕС, България и Македония.

 

 

„Ние заявяваме категоричен интерес за развитие на сътрудничество в посока обмен на преподаватели и студенти по линия на програма ERASMUS+, съвместно обучение и научно ръководство на студенти и докторанти, съвместна работа по билатерални, мултилатерални и регионални проекти и по проекти на Европейския съюз, включително по програма „Хоризонт 2020” и по линия на предприсъединителните фондове на Европейския съюз”, коментира проф. Марина. В рамките на визитата си във Варненския свободен университет той беше придружен от заместник-ректора на УИНТ – доц. д-р Иван Бимбиловски и оперативния мениджър Цветко Николовски.

 

 

На срещата присъстваха вицепрезидентът на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков, ректорът на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева, заместник-ректорите по научно изследователската дейност – проф. д-р Павел Павлов и по учебната дейност – проф. д-р Валери Стоянов и ръководителят на катедра „Информатика и икономика“ – доц. д-р Галина Момчева.

Университетът по информационни науки и технологии (UIST) "Св. Павел Апостол“ е държавно висше учебно заведение в Охрид - Република Македония. В класация, направена от Шанхайския университет „Джяо Тонг" се нарежда на 4-то място от 20 университета и висши учебни заведения в страната. Основан през 2009 г., UIST е първият държавен университет в Република Македония, в който се преподава изцяло на английски език.

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия