Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проектът WIN 2 – Бизнес уроци, ориентирани към международно действие беше представен пред 30 учители и директори на училища от Варна и региона

 

 


В края на месец май Варненският свободен университет организира информационен ден по проекта WIN 2 – Бизнес уроци, ориентирани към международно действие. Целта на международния проект, партньор по който е ВСУ „Черноризец Храбър”, е да се разработят училищни учебни програми за средно образование в партниращите училища в България.

 

 

На срещата присъстваха учители и директори на училища от Варна и региона. Доц. д-р Ива Монева представи проекта и отговори на въпросите на присъстващите заедно с доц. д-р Велислава Николаева, доц. д-р Младен Тонева, ас. Антонина Иванова и ас. Гергана Желязкова. Бяха представени в детайли изследователски модул 1 – „Създаване на ученическа фирма“ и изследователски модул 2 – „Работа в ученическата фирма и кариерно ориентиране“.

Информационният ден провокира интереса на присъстващите, а дискусиите продължиха и в неформална среда. Представителите на средното образование заявиха конкретен интерес да получат подробна информация за всички модули на проекта.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия