Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Деканът на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет - чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев бе отличен със званието „почетен професор“ на Московския архитектурен институт

 

С решение на Академичния съвет на Московския архитектурен институт (Държавната академия), званието „почетен професор“ на МАРХИ беше присъдено на випускника, защитил и докторската си дисертация в МАРХИ - чл.-кореспондентът на Българската академия на науките, проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев – декан на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Това е признание за изключителния принос на проф. Ковачев в теорията, практиката и българската архитектура, за неговата преподавателска и обществена дейност и активна позиция в развитието на българо-руските отношения.

Професор Ковачев е член на множество научни и професионални организации, включително Съюза на архитектите и Съюза на учените в България. Автор е на повече от двеста научни трудове (книги, статии, студии), публикувани в специализирани научни издания в областта на архитектурата, както в България, така и в чужбина. Носител е на множество национални и международни награди в областта на архитектурата и науката. Професор Ковачев е разработил над 100 архитектурни проекта в областта на градоустройството, ландшафта и архитектура, повечето от които са реализирани.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия