Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Договорености за обучение на студенти от Азия
във ВСУ "Черноризец Храбър"

 

 

 

Ректорът на Международния университет на Република Киргизстан проф. Айнура Алиева беше на работно посещение във Варненския свободен университет на 4 и 5 май 2017 г..

 

В рамките на работните срещи представителите на двете висши училища коментираха възможностите за обучение на студенти от Киргизкия университет във ВСУ "Черноризец Храбър". Конкретен интерес бе заявен към специалностите „Международен бизнес“, „Икономика“, „Информатика“, „Психология“, „Право“ и „Сигурност“. Гаранция за успех на преговорите е  съществуващото припокриване на учебните планове в двата университета в споменатите специалности. Идеята е студентите да се обучават две години в Бишкек  и две години във Варна.

 

 

 

Докторските програми и летни училища по заявка, както и съвместните бакалавърски програми на Варненския свободен университет в партньорство с Норвежкото бизнес училище бяха в полето на интереса на Международния  университет на Киргизстан, където обучението е на английски език.

 

Международният университет на Киргизстан е създаден през 1993 г., като учредители са Министерството на образованието и науката на Киргизстан, Министерството на външните работи и Националната Академия на науките на Киргизстан със съдействието на Държавния университет на Сан Франциско, САЩ. В университета се обучават 12 500 студенти в бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на икономическите, социалните, правните науки, мениджмънта, информационните технологии, психологията, медицината и лингвистиката.

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия