За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет с поредна номинация за награда „Варна“ за наука и висше образование

 

Експертната комисия предлага за отличие в сферата на обществените науки бакалавърските програми на ВСУ „Черноризец Храбър“ в партньорство с Норвежкото бизнес училище

 

Снимка: Община Варна

 

Три номинации за индивидуални награди и четири – за колективни, в сферата на науката и висшето образование, обяви експертната комисия по присъждане на традиционната награда „Варна“.

 

В сферата на обществените науки за колективна награда е номиниран научен екип с ръководител проф. д-р Теодора Бакърджиева за новите българо-норвежки образователни програми на ВСУ „Черноризец Храбър“ в партньорство с Норвежкото висше училище(BI Norwegian Business School) - един от най-престижните европейски университети, които предлагат обучение по икономика и администрация. Обучението в програмите „Международен бизнес“ и „Финанси“ се провежда на английски език, като в рамките на четвъртата година от него студентите имат възможността да се обучават в Норвегия. За обучение в програмите е създаден международен екип от преподаватели и експерти, а студентите получат две дипломи.

 

 

 

Висшето училище по мениджмънт е номинирало за индивидуален приз в същата категория проф. Станислав Иванов - заради изключителната му научна продуктивност, която го поставя на първо място в страната сред преподавателите в областта на туризма по брой публикации в реномирани международни научни списания.

 

В областта на хуманитарните науки за индивидуално отличие е предложен проф. Веселин Пеев. Номинацията е за цялостната му научноизследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на денталната имплантология, както и за създаването и ръководството на първия в страната университетски медико-дентален център към Медицинския университет във Варна.

 

За колективната награда е номиниран факултет „Обществено здраве“ към Медицинския университет за разработване и въвеждане на три нови специалности –  „Опазване и контрол на общественото здраве“, „Логопедия“ и „Оптометрист“.

 

За природни науки няма предложение за индивидуален носител на наградата. Номинацията за колектив е за научния екип доц. Георги Киров, гл. ас. Любомир Камбуров и ас. Георги Червенков от Съюза на учените в България за високи постижения в патентната дейност и значителен международен научен принос.

 

В областта на техническите науки за индивидуално отличие е номинирана доц. Кристина Близнакова за високи постижения в областта на биомедицинското инженерство и за изследването на нови методи и технологии за диагностика на туморни образувания на млечната жлеза. Предложението за колективна награда е за екип с ръководител флотилен адмирал проф. Боян Медникаров за изпълнението на инвестиционния проект „Полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари“.

 

През 2016 г.  най-високото отличие в града – награда „Варна“ за принос в областта на обществените науки, получи президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова – ръководител на екипа, разработил Дигиталната образователна платформа Smart Future.

 

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия