За ВСУ "Черноризец Храбър"

Практикум на магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“

 

Успешно приключи практикума на магистърска програма „Данъчен и митнически контрол“. В Митница Пловдив студентите бяха посрещнати от заместник началника  г-н Боян Тодоров и г-жа Елка Попова - началник отдел „Последващ контрол“. Те представиха обобщена информация свързана с дейността на отделите: „Митническо оформяне“, „Тарифна политика“, „Акцизи“, „Митническо разузнаване и разследване“ , „Информационна сигурност“, „Последващ контрол“, „Митнически режими и процедури“. Интерес предизвикаха и процедурите за заемане на длъжности, измененията в закони и регламент, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

 

 

В ТД на НАП Бургас беше изнесена лекция на тема “Структура и управление на ТД на НАП-Бургас. Данъчно облагане с ДДС. Нови моменти в данъчното законодателство 2017 г.“ Лекцията завърши с отворена дискусия.

 

 

В Митница Бургас беше представена интересна информация, свързана с примери от практиката на отдел „Митнически режими и процедури“ и отдел „Митническо разузнаване и разследване“ . На срещата присъстваха г-н Георги Горанов - зам.началник на Митница Бургас и г-жа Марияна Иванова - началник отдел “Митническо разузнаване и разследване“.

 

 

На ГКПП „Малко Търново“ студентите практически се запознаха с реда и особеностите, свързани с обслужване на туристическият трафик - МПС и автобуси, както и съвместната дейност на Агенция „Митници“ и Гранична полиция. На срещата присъства и главния секретар на Агенция „Митници“ - г-н Цветан Мадански.

 

 


 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия