За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира майсторският клас „Културният туризъм в Североизточна България – потенциал за развитие на печелившия бизнес".

 

С лекция на археолога проф. д-р Николай Овчаров във  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира майсторският клас „Културният туризъм в Североизточна България – потенциал за развитие на печелившия бизнес".

В него участват Румен Драганов – директор на института за анализи и оценки в туризма, областният управител на Силистренска област – Петко Добрев, Тодор Янакиев – член на УС на БХРА, представители на туристическия бизнес и студенти.

 

 

Провеждането на майсторски класове е академична традиция във Варненския свободен университет, която предоставя възможност на студенти и участници да се срещнат с учени и експерти от различни области.

 

Аудиторията на нашите майсторски класове и разнообразна, широкопрофилна и висококачествена, подчерта деканът на факултет „Международна икономика и администрация доц. д-р Елеонора Танкова при откриването на събитието. Тя припомни, че Организацията на обединените нации (ООН), обяви 2017 за „Година на устойчивия туризъм за развитие“ с акцент върху културния туризъм.

 

 

Настоящият форум има за цел да даде отговори на въпроса как успешно и устойчиво да развиваме културния туризъм, коментира още доц. Танкова. Тя сподели очакването си форумът да генерира уникални и иновативни идеи за развитието на културния туризъм в Североизточна България. 

 

В рамките на темата „Културният туризъм в Североизточна България – нови възможности и предизвикателства“ проф. д-р Николай Овчаров от Националния археологически институт на БАН направи преглед на развитието на културния туризъм, обвързан с откритите археологически обекти и съпоставка между региона на Източните Родопи и Североизточна България. Той сподели опита си от откриването на археологическия комплекс „Перперикон“, създал предпоставки за развитието на културния туризъм и дал мощен тласък на икономиката в региона, както и ролята на медиите в този процес.

 

 

Инвестирането на средства в маршрутите за културен туризъм създава интерес към съществуващите обекти и възвръща тяхната туристическа стойност, категоричен е проф. Овчаров. Като пример той посочи „възраждането“ на етнографския комплекс в Златоград именно като част от маршрута към Перперикон.  Според него изключително важна предпоставка за развитието на този вид туризъм е партньорството между учените, бизнеса и местната власт. Проф. Овчаров отбеляза и ролята на субсидиите за архитектурни разкопки, инвестициите в инфраструктура и работата по европейски програми за реставрация и консервация на паметници на културата и прилежащата им инфраструктура.

 

Според проф. Овчаров огромният потенциал на Североизточна България в областта на културния туризъм е все още малко използван. Примерите в тази посока са много – третите по големина Римски терми във Варна, старите български столици – Плиска и Велики Преслав, археологическият резерват Абритус  и гробницата в с. Свещари край Разград, средновековният град Мисионис край Търговище, наречен „Северният Перперикон“. Огромни са даденостите и в района на Русе и Силистра, посочи още проф. Овчаров. Той заяви готовността си да участва активно в процесите за развитие на културния туризъм в Североизточна България, както в ролята си на археолог, така и чрез включване в обучението на кадри в рамките на иновативна магистърска програма в сферата на културния туризъм, реализирана от Варненския свободен университет.  

 

В рамките на дискусиите са предвидени презентации, свързани с религиозния туризъм, на ас. Гергана Желязкова, участник в проекта „CULTOUR+ – Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути“ и със законовите и административни пречки за развитието на културния туризъм в България на Петко Добрев – областен управител на Силистренска област.

Майсторският клас продължава с панел „Културният туризъм – съвременни тенденции на развитие“ с лектор Румен Драганов - директор на института за анализи и оценки в туризма (13:30 ч., УСК 1).

 

Във втория ден на форума (6 април) са предвидени темите „Дигитален маркетинг на туристическия бизнес“ и „Онлайн позициониране на Варна като дестинация за културен туризъм“ с модератори доц. д-р Галина Момчева, доц. д-р Даниела Попова и ас. д-р Веселина Спасова от Варненския свободен университет. 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия