За ВСУ "Черноризец Храбър"

Обучителната мобилност по проекта „Бизнесуроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN”

 

Стартира петдневната обучителна мобилност по проект “WIN 2” във Варненския свободен университет. Акцентът в нея са модулите „Модели за устойчивост в работата на ученическите компании” и „Професионална ориентация”.

 

 

Обучителната мобилност е последен етап от проекта „Бизнесуроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, КА 2. В рамките на третата обучителна мобилност учители и ученици от България, Полша и Германия участват в лекции, уоркшопи и ролеви игри.

 

Целта на международния проект, партньор по който е ВСУ „Черноризец Храбър”, е да се разработят училищни учебни програми за средно образование в партниращите училища в България. В проекта „Бизнесуроци, ориентирани към международно действие – WIN-WIN” по програма Еразъм +, КА 2 участват 9 партньорски организации от България, Полша и Германия.

Създаването на ученическа фирма дава възможност за отваряне на училищата към местния бизнес и стартиране на процеси за ранно кариерно ориентиране.  Ученическите фирми дават възможност на младите хора да докажат своите способности и умения и да придобият първия си професионален опит още в училищна възраст. Нещо повече това дава тласък за развитие на предприемачески умения.

Създаването на ученическа фирма крие потенциали, не само в икономическо отношение. Това може да бъде и важен импулс за по нататъшното развитие на училището на различни нива, категорични са участниците в проекта.

 

 

На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 14:00 ч., в Руския център на ВСУ „Черноризец храбър“ ще се проведе заключителна пресконференция по проекта. Участниците в него ще представят ролята на университетите в подпомагането на процеса на създаване на учебни компании в училищата.  На пресконференцията ще присъстват и ученици от партниращите училища - Частна търговска гимназия, Варна, Обществена гимназия № 2 „Адам Мицкевич” и Обществена гимназия № 3, гр. Бяла Подляска, Полша, Обществено училище в гр. Олденбург, Германия.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия