За ВСУ "Черноризец Храбър"

За първи път на образователния пазар в България стартират съвместни бакалавърски програми на два топ университета

 

Като изключително ползотворни с оглед партньорството между двата университета определиха госите от Норвегия срещите си във ВСУ „Черноризец Храбър“.

 

 

Ида-Катрин Йоргенсен, Лисе Гротенберг и Файте ван Дайк  проведоха поредица от работни срещи, свързани с реализацията на двете съвместни бакалавърски програми - "Финанси" и "Международен бизнес" – резултат от партньорството между Варненския свободен университет и Норвежкото бизнес училище (BI Norwegian Business School).

 

 

 

 

Проведените срещи и началото на съвместната работа на екипите на двете програми са първата стъпка в посока на общия ни успех. Ние ще предложим на образователния пазар един успешен продукт, категоричен бе Файте ван Дайк от Норвежкото висше училище.

 

 

Гостите от Норвегия обсъдиха с българските си партньори от ВСУ „Черноризец Храбър“ учебните планове, методиката на обучение, изискванията за издаване на две дипломи на завършилите бакалавърските програми и общите действия за популяризиране на този нов и престижен образователен продукт. Те разгледаха базата на Варненския свободен университет, срещнаха се с академичното ръководство и проведоха поредица от работни срещи с българските си колеги от екипа на двете програми, административния състав и студенти.

 

 

 

 

 

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия