Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

ФРАПОРТ предлага свободни работни позиции за студенти на Варненския свободен университет

 

 

С презентация на темана тема „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – Летище Варна и Летище Бургас: поглед отвътре“ и обявяване на свободни работни позиции във ВСУ гостуваха Орлин Банков – ръководител на направление „Проекти и обучения“ и Елица Манолова – експерт „Човешки ресурси“. Те запознаха студенти от специалностите ССС, „Психология“, „Информатика“, ЗНС, „Право“, ППООР и др. с историята, структурата и управлението на компанията, както и с фирмената култура на Фрапорт, работата по проекти за развитие на персонала, социалната и дарителска програма и други дейности, които са ключова предпоставка за развитието на един устойчив бизнес и заемането на лидерски позиции в авиационната индустрия. Всички ежедневни дейности в компанията се базират на ценностите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, а именно честност, почтеност, надеждност, отговорност, прозрачност, лоялност и справедливост.

 

 

Срещата откри проф. д-р Валери Стоянов, заместник-ректор на университета.

 

 

Особено интерес предизвикаха предложените възможности за кандидатстване за участие в ежегодната стажантска програма и за конкретни работни позиции през летния сезон.

 

Основната цел на стажантската програма е да подготви следващото поколение професионалисти и да даде възможност на студентите да придобият опит, който ще създаде мост между университетското обучение и желаната кариера. В зависимост от областта, към която кандидатите имат интерес, те ще могат да се присъединят към едно от подразделенията на компанията, включително маркетинг, човешки ресурси, правен отдел, ИТ, летищни оперативни дейности, летищна администрация, връзки с обществеността, финанси и др.

 

Предложените работни позиции ще дадат възможност на много млади хора да работят в динамична интернационална среда, да получат безплатно допълнително  обучение, атрактивно заплащане, награди при постигане на определени резултати, сезонен бонус и др.

Гостуването на представителите на ФРАПОРТ във ВСУ поставя началото на едно партньорство, което вярваме, че ще има принос за повишаването на практическата пригодност и кариерното развитие на студентите.

 

Кариерен център на ВСУ „Черноризец Храбър“

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия