Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” подписа договор за партньорство с Асоциацията на българските футболисти (АБФ)

 

 

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” подписа договор за партньорство с Асоциацията на българските футболисти (АБФ). Двете организации обединяват усилията си в предлагането на възможност за устойчива и успешна професионална реализация на членове на АБФ след приключване на активната им спортна кариера. Отчитайки интереса на членове на АБФ към он-лайн обучение, Университетът им предоставя възможност за дистанционно обучение в бакалавърските специалности на Факултет „Международна икономика и администрация”:

-          Бизнес администрация и мениджмънт;

-          Публична администрация и мениджмънт;

-          Международни икономически отношения;

-          Финанси и счетоводство;

-          Информатика и компютърни науки.

Дистанционното обучение във Факултет „Международна икономика и администрация” устойчиво се утвърждава със своите конкурентни предимства:

-          студентите се обучават в акредитирани професионални направления и специалности;

-          студентите имат достъп до образователните ресурси 24/7;

-          студентите имат възможност за индивидуално или ускорено обучение;

-          студентите могат разсрочено да плащат семестриалните си такси;

-          студентите могат да ползват и други он-лайн платформи  на университета, предлагащи достъп до допълнителни образователни ресурси и услуги;

-          студентите могат да участват в програмите за академичен обмен; могат да се включват виртуално в изследователски и приложни проекти; могат да кандидатстват с предприемачески идеи в новосъздадената Акселераторска програма на ВСУ.

 

На снимката:

Проф.д.пс.н. Галя Герчева, ректор на ВСУ и г-н Георги Бойчев, генерален секретар на АБФ подписват договора за партньорство между двете институции

  


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия