Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Публична лекция на проф. д.ик.н. Анна Недялкова на тема "Образованието в глобален контекст"

 

Президентът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова представи публична лекция

 

 "Образованието в глобален контекст"

 

   в рамките на Зимния университет, организиран от Националното представителство на студентските съвети в Република България. 

 

Видео:

 

 

 

 

 

 
 

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия