Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Информационен ден на Академичния акселератор на ВСУ 17 март 2017 г. 12:30 ч., Технологичен институт

 

Факултет „Международна икономика и администрация“ стартира във ВСУ дейността на Академичен акселератор, който има за цел да подпомага осъществяването на студентски предприемачески инициативи, както и формирането на екипи за реализация на нови бизнеси. Студентският бизнес инкубатор е благоприятна среда за стартиране на собствена компания и за споделяне на добри практики.

 

Могат да се включат студенти и ученици от партниращите ни училища, които имат своя бизнес идея и се нуждаят от подкрепа за реализациятаѝ, или такива, които искат да намерят своята реализация като подкрепят със знанията и уменията си свои колеги.

 

Акселераторът предлага експертиза, обучения и консултации по управление, маркетинг, бизнес анализ и планиране, иновации и технологии, счетоводство, право и др., както и контакти с водещи фирми, експерти и инвеститори от практиката, за стартирате в кратки срокове собствен бизнес.

 

Бихме искали да стимулираме талантливи студенти и ученици, които желаят да създадат в региона собствени фирми в едно от следните направления Mobility, HealthТech, Security и да дадат своя принос за  подобряване на качеството на живот чрез подпомагане на регионалната икономика.

 

 

Моля да заявите Вашия интерес към програмата, като се регистрирате на следния адрес  https://goo.gl/JgtZh2.

 

Не се колебайте, осъществете бизнес идеите си!

Заповядайте на информационния ден!

 

 

 

 

Допълнителни материали:

 

Лица за контакт


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия