Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет подкрепи учители от 21 български училища в усилията им за подобряване на образователната среда

 

Годишните събрания на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография и Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в република България към Асоциацията на европейските музикални училища, което се проведоха от 3-ти до 5-ти март 2017 г. във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“. В рамките на събитието се проведоха и поредица специализирани обучения за учители и педагогически персонал. Тридневният образователен форум, на който катедра „Изкуства“ на Варненския свободен университет беше домакин, е иницииран от г-жа Величка Николова, директор на 144 СУ „Народни Будители“, София. В него се включиха учители по музика, хореография и изобразително изкуство и директори на училища  с профилирано и разширено изучаване на изкуства. Над 70 учители от 21 училища от цялата страна, направиха поредна стъпка в стремежа си да подобрят образователната среда по изкуства.

 

 

Доц. д-р Капка Манасиева, ръководител на катедра „Изкуства“,  приветства участниците за усилията им да защитят качеството на профилирано обучение по музика, хореография и изкуства чрез диалог и усъвършенстване.

Първата презентация в програмата на форума бе на г-жа Лилия Христова - председател на Комисията по образованието, младежта и спорта към Националното сдружение на общините в Република България и директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна. Тя представи актуалната тема за „Ролята на общините в управлението на българското образование“.

 

 

В следващите два дни, учителите се включиха в  обучения по 3 теми, нужни за тяхното професионално развитие и получиха сертификати съгласно Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Преподавателите на Варненския свободен университет се включиха като лектори  - проф. Константин Кукушев работи със специалистите по музика,  докторантът  Ивайло Иванов – с учителите по хореография, а по темата  „Изобразително изкуство“ лектор бе д-р Доника Кирова.

 

 

НГХНИ „Константин Преславски“ отвори вратите си, за да сподели опита си в управлението и организирането на учебния процес и активната си и ползотворна работа с различните публични институции и частни партньори.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия