Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

На 3 и 4 март Варненският свободен университет ще бъде обучителен център по изкуствата за над 70 учители от 21 училища

ВСУ “Черноризец Храбър“ е домакин на годишните събрания на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография и Секцията на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в република България към Асоциацията на европейските музикални училища, което ще се проведе на 3-ти мрт 2017 г. Форумът ще обсъди основни проблеми, възникнали с приема на ученици в профилираните училища по изкуства.

 

  

 

На 4 март 2017 г. Варненският свободен университет ще бъде обучителен център по изкуствата за над 70 учители от 21 училища от 15 града в страната. Те ще получат допълнително обучение в съответствие с НАРЕДБА № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Закона за предучилищното и училищно образование в сферата на музиката, хореографията и изобразителното изкуство.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия